Geotechniek en kabels & leidingen: de voordelen

De ligging van kabels en leidingen kan beïnvloed worden door bouwwerkzaamheden van onder andere uitbreidingen of nieuwbouw van kunstwerken en infrastructuur.

Risico-inventarisatie en advies

De geotechniek adviseert onder andere over funderingen van gebouwen en kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels, stations, etc.). De geotechniek adviseert ook over de stabiliteit en zetting van ophogingen en verbredingen (denk aan spoorbanen, wegen en dijken, etc.). Daarnaast geeft geotechniek advies voor de risico-inventarisatie en adviseert over de invloed van werkzaamheden in en aan de bodem op de omgeving. Denk daarbij aan de gevolgen van heien, ontgravingen, ophogingen, bouwputten, bemalingen van bouwputten. Met name bij het laatste punt heeft geotechniek dan al snel een raakvlak met kabels en leidingen. Op drie van die raakvlakken gaan we hieronder kort in. Bij elk raakvlak geven we aan welke geotechnische mechanismen er spelen. Ook geven we enkele praktijkvoorbeelden:

1. Geotechnische risico inventarisatie

Het geotechnisch risico management is in de ontwerpfase, maar ook tijdens de uitvoeringsfase tegenwoordig noodzakelijk, vooral om het geotechnisch falen bij de wat complexere werken beheersbaar te houden. Een essentieel onderdeel hiervan is het uitvoeren van een risico inventarisatie / risico analyse. Gedurende het gehele ontwerp – en uitvoeringsproces is het van belang een goed inzicht te hebben op de geotechnische risico’s. Voor de geotechnisch adviseur is het dus noodzakelijk om de geotechnische risico’s te onderkennen en beheersbaar te maken. De ervaring leert dat de geotechnisch adviseur voor een goede geotechnische kwaliteit van een werk staat, maar dat kan in veel situaties een conflicterend belang hebben met de planning en/of het budget van het werk.

2. Nut en noodzaak van geotechnisch grondonderzoek

Voor constructies is het van belang om het benodigd geotechnisch grondonderzoek goed te kunnen formuleren. De huidige richtlijnen zijn de Richtlijn boortechnieken (RWS), CUR 2003-7 (Bepaling geotechnische parameters), BS 5930:1999 (Code of practice for site investigation) en de NEN 9997-1 (Eurocode). Binnenkort verschijnt een nieuwe CUR 247 (risico gestuurd grondonderzoek).

3. De invloed van werkzaamheden in en aan de bodem op de omgeving

Het betreft hier uitbreiding of nieuwbouw van kunstwerken en infrastructuur die invloed hebben op bestaande kabels en leidingen. Denk ook aan invloed van bemalingen, invloed van hei- en trilwerkzaamheden, invloed van grondconstructies zoals stabiliteit, zettingen, horizontale gronddeformaties, spanningen en vervormingen in bestaande leidingen. Of de bodem van de omgeving wordt beïnvloed bij de aanleg van nieuwe kabels en leidingen op bestaande kunstwerken en infrastructuur. Onno Langhorst heeft op het congres Kabels en Leidingen gesproken over het raakvlak met de geotechniek.

Auteur: Onno Langhorst, docent Grondmechanica en Funderingstechniek

< Terug naar artikeloverzicht

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.