Kadaster beperkt mutaties LV BAG

Het Kadaster stopt in het najaar van 2013 met de functionele controles op mutaties in de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Hierdoor kunnen stakeholders sneller en beter aan hun wettelijke taken voldoen. Wel blijft het Kadaster technische controles uitvoeren.

De voornaamste reden voor het schrappen van de functionele controles is om afnemers een betere kwaliteit van de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) gegevens te garanderen. Nu is het zo dat gemeenten soms belemmerd worden door de functionele controle en niet de gewenste verbeteringen kunnen doorvoeren in de LV BAG. Hierdoor kan het berichtverwerkingsproces stagneren. Verwacht wordt dat door de maatregel, problemen als ‘zwevende nummeraanduidingen’ (dit zijn nummeraanduidingen zonder verblijfsobject) tot het verleden behoren, waardoor de kwaliteit van de BAG verbetert.

Ongewenste verschillen

Vanuit de LV BAG worden normaal gesproken zowel technische als functionele controles uitgevoerd op de mutaties die gemeenten aanbieden. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG en leveren mutatieberichten aan de LV BAG. Terwijl het Kadaster verantwoordelijk is voor het verwerken en het doorleveren van deze mutaties. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen de gemeentelijke BAG en de LV BAG. Door gemeenten meer verantwoordelijkheid te geven voor de kwaliteit en de juistheid van de BAG gegevens, kunnen dit soort ongewenste verschillen wel opgelost worden.

BAG en LV BAG

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties en bestaan uit 2 samenhangende basisregistraties: de Basisregistratie Adressen en de Basisregistratie Gebouwen. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG en leveren gegevens over adressen en gebouwen centraal aan de LV BAG. Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG) en stelt de gegevens van adressen en gebouwen beschikbaar aan bedrijven en organisaties zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's. Deze zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de BAG? Kijk dan op de website kadaster.nl.  Op deze site kunt u ook terecht voor meer informatie over de beperking van de validatie van mutaties aan de LV BAG.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant