Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrief ontvangen? Vink aan welke informatie u wilt lezen: vakspecifiek of algemeen. De algemene nieuwsbrief bevat een combinatie van de verschillende onderwerpen.
 
Vakgebied

MBO-verpleegkundigen starten met HBO-opleiding verpleegkunde

Een groep van zestien MBO-verpleegkundigen van het IJsselland Ziekenhuis is gestart met een tweejarige HBO-opleiding Verpleegkunde. Het IJsselland Ziekenhuis biedt met het innovatieve doorscholingstraject de verpleegkundigen ontwikkelingskansen en speelt in op de steeds complexer wordende ziekenhuiszorg. Het IJsselland is het eerste ziekenhuis in Nederland dat met opleider NCOI dit vernieuwde opleidingsconcept aanbiedt.   

De zorgsector ontwikkelt zich in snel tempo en de zorg wordt, onder andere door de vergrijzing, steeds complexer. Oudere patiënten hebben vaak meerdere ziektebeelden tegelijk. Dit vraagt om nieuwe competenties van verpleegkundigen. De verpleegkundigen die worden doorgeschoold zijn geselecteerd op motivatie, ervaring en groeipotentie. 

Het opleidingsprogramma is flexibel ingericht, waardoor goed kan worden afgestemd op de ervaring en op het leertempo van de individuele student. In het programma staan zelfstudie en leren op de werkvloer centraal. De opleiding bevat naast praktijkgerichte groepslessen ook veel praktijkstages, zowel in het IJsselland Ziekenhuis als daarbuiten. In twee jaar tijd kunnen de MBO-verpleegkundigen hun HBO Bachelordiploma behalen. 

Het verkrijgen van HBO Bachelorniveau biedt loopbaanperspectief zowel binnen als buiten het ziekenhuis en versterkt voor de deelnemers duurzaam de positie op de arbeidsmarkt. Daarom is subsidie aangevraagd uit de sectorgelden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de zogeheten Asscher-gelden.
 
Bron: IJsselland Ziekenhuis
Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van het IJsselland Ziekenhuis.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant