Machines energie-efficiënt ontwerpen

Rinus Simonis schreef een praktisch naslagwerk over het zo energie-efficiënt mogelijk ontwerpen van machines. “De klant betaalt de energierekening, dus hoef ik me als ontwerper daar geen zorgen over te maken, is achterhaald”, vindt Simonis.

Voor consumenten worden apparaten voorzien van handige energielabels. Dit is mogelijk doordat er een standaard testprotocol bestaat om te meten en te vergelijken. Voor industriële apparaten is dit helaas niet mogelijk omdat het in veel gevallen om unieke exemplaren gaat. Evengoed wordt er wél van constructeurs verwacht dat ze hun machines energie-efficiënt ontwerpen. Het boek ‘Machines energie-efficiënt ontwerpen’ kan je hierbij helpen.

Elektriciteit en pneumatiek

Simonis heeft 25 jaar gewerkt in de industriële automatisering. Van 1995 tot 2010 was hij CE-verantwoordelijke en normbladen beheerder. Daarnaast heeft hij als trainer veel trainingsmateriaal geschreven voor pneumatiek, elektrotechniek en Codesys. Voor het boek beperkte hij zich dan ook tot elektriciteit en pneumatiek. Ten eerste omdat deze in het grootste deel van de industriële apparaten wordt gebruikt. En ten tweede omdat luchtlekkage en oneigenlijk gebruik van lucht van grote invloed zijn op het energieverbruik. In het voorwoord vertelt Simonis: “De gebruikte waarden in de berekeningen zijn gebaseerd op gegevens van diverse fabrikanten. Omdat het hier niet gaat over de keuze voor een bepaald merk, type of fabricaat worden alleen de waarden gebruikt. Het gaat in dit boek over de berekeningen en de mogelijkheden om energie te besparen."

Informatie

De paperback 'Machines energie efficiënt ontwerpen' is uitgegeven in eigen beheer, bij shopmybook.com (ISBN: 9781616270049) voor € 12,70.  

Bron: engineernet.be

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant