Meer verantwoordelijkheden voor de GWW-aannemer

Bijna 70% van de aannemers GWW verwacht dat de komende jaren projecten veel meer integraal worden aanbesteed. Met deze integrale contracten komt meer verantwoordelijkheid terecht bij de aannemer GWW. Dit meldt USP Marketing Consultancy na onderzoek onder 100 aannemers GWW.

Het traditionele bouwproces gaat uit van een strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering. In de praktijk is daarvan lang niet altijd meer sprake, mede als gevolg van de opmars van geïntegreerde contracten. Meer dan 80% van de aannemers GWW geeft aan dat zij meer advies- en ontwerptaken op zich nemen. Een meerderheid van de aannemers GWW (69%) verwacht dat er de komende jaren meer projecten integraal worden aanbesteed of vergeven. Met integrale contracten komt de ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid in één hand te liggen. De aannemer krijgt de ontwerpverantwoordelijkheid er namelijk bij. Afhankelijk van de vorm, worden de verantwoordelijkheden voor onderhoud, exploitatie en financiering ook overgeheveld naar de uitvoerder. De verwachting is dan ook dat de rolverdeling in de bouw steeds meer zal veranderen.

Bron: Bouwmachines

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant