Nederlandse onderhoudsmarkt: feiten en cijfers

Wist u dat de Nederlandse onderhoudsmarkt momenteel een omvang heeft van tussen de 30 en 35 miljard euro? Dit staat gelijk aan 4 procent van het BBP. Het NVDO Onderhoudskompas bevat nog veel meer interessante feiten over de huidige onderhoudsmarkt in Nederland.

Met het Onderhoudskompas geeft de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud) richting voor het ontwikkelen van kennis over de Nederlandse onderhoudssector.
Zo blijkt uit het laatste Onderhoudskompas dat de onderhoudsmarkt nog steeds belangrijk is voor de Nederlandse arbeidsmarkt. In totaal zorgt zij voor zo’n 260.000 tot 300.000 banen; dat betekent dat 4 procent van de werkzame bevolking in de onderhoud werkt. Procesindustrie is de grootste sector, Fleet, Food, Beverage en Farma zijn aanzienlijk kleiner.

Scholing

De meeste werknemers in de onderhoudssector hebben een technische opleiding gedaan. Een mbo-opleiding niveau 3 of 4 komt het vaakst voor, vmbo- en vwo-opleidingen het minst. De hoger opgeleiden (hbo en wo) werken voornamelijk als adviseurs, terwijl mbo’ers sterk vertegenwoordigd zijn bij de asset eigenaars.

(Klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Bijna helft is 45 jaar of ouder

Werknemers in de onderhoudssector zijn gemiddeld tussen de 35 en 55 jaar. Zeker 45 procent is 45 jaar of ouder. Toch verschilt de leeftijd van medewerkers ook per branche. Zo hebben asset eigenaars en toeleveranciers vaak weinig jong personeel in dienst en dienstverleners relatief veel. Adviseurs hebben vaak werknemers van alle leeftijden.

Weinig vrouwen

Nog steeds zijn er weinig vrouwen werkzaam bij onderhoudsbedrijven. Een derde van deze bedrijven heeft minder dan 5 procent vrouwen in dienst. 16 procent heeft helemaal geen vrouwelijke medewerkers.

Flexibele krachten

De inzet van flexibele krachten blijft stabiel in vergelijking tot voorgaande jaren. 35 procent van de werkgevers vervult meer dan 10 procent van de technische functies met flexibele arbeidskrachten. Dit zijn zowel werknemers met een tijdelijk contract, als uitzendkrachten en zelfstandigen. Het aandeel tijdelijke contracten is wel afgenomen, dit ten gunste van de uitzendkrachten en zelfstandigen. Het aantal arbeidsmigranten blijft vrijwel stabiel. Bij sommige bedrijven neemt het af en ruim de helft maakt geen gebruik van arbeidsmigranten.

Ziekteverzuim blijft vrijwel gelijk

Het ziekteverzuim is bij iets minder dan de helft van de bedrijven 3 procent of minder. Dit is vergelijkbaar met het verzuim in 2011. Wel is het aantal werkgevers met meer dan 7 procent ziekteverzuim licht gestegen. Het verzuim heeft invloed op de arbeidsproductiviteit, maar toch ligt dit 59 procent van de onderhoudsbedrijven nog hoger dan 75 procent! Ook de
Hands on Tool Time (HoTT) laat positieve cijfers zien. De HoTT geeft inzicht de tijdsbesteding van onderhoudsmonteurs en groeide van 42 procent in 2008 naar 49 procent in 2011.

Verwachte groei

73 procent van de onderhoudsbedrijven verwacht dat deze sector de komende jaren zal groeien. Dit is een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. De meeste onderhoudsbedrijven verwachten een omzetstijging, vooral die werkzaam zijn in de infra, fleet, food & beverage en farma. Ze denken dat bedrijven die (vanwege de crisis) onderhoud eerder hebben uitgesteld, dit nu toch gaan laten uitvoeren.

Voorwaarde om te groeien

Een voorwaarde om te groeien is het vinden, binden en boeien van geschikt technisch personeel. Dit kan door het faciliteren van het Nieuwe Werken en/of parttime werken. Steeds meer bedrijven pakken dit op. Toch is flexibiliseren niet altijd een optie, omdat bijvoorbeeld het productieproces dit niet toestaat. Een andere oplossing is het inzetten van flexibele arbeidskrachten.

(Klik op de afbeelding om deze te vergroten)Bron:
NVDO.nl
 

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.