Nieuw Arbo-Informatieblad Risico-inventarisatie en -evaluatie

De nieuwe uitgave Arbo-informatie 61 gaat specifiek over de methoden en valkuilen bij de risico-inventarisatie en –evaluatie. Het is één van de belangrijkste instrumenten voor bedrijven om de arbeidsveiligheid op hun werkvloer structureel te verbeteren. Er wordt in het deze nieuwe Arbo-Informatie 61, geschreven door Wim van Alphen, uitvoerig ingegaan op wat een RI&E nu eigenlijk is, hoe u deze opzet, hoe de RI&E in het arbobeleid past en wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn.

Praktische informatie

Het blad is vooral ook als handleiding bedoeld voor handhavende instansties om te beoordelen of de RI&E aan de gestelde eisen voldoet. Met behulp van deze uitgave kan bepaald worden of de RI&E heeft bijgedragen aan het verminderen van bedrijfsrisico’s, meer werknemerstevredenheid, minder verzuim en daarmee verhoging van het bedrijfsresultaat. Er is veel praktische informatie opgenomen over verdiepende RI&E’s met een uitleg van de verschillende methodieken. Ook is er een praktisch stappenplan met tips bij de verschillende valkuilen die onderweg kunnen ontstaan.

Bestellen of downloaden

‘Risico-inventarisatie en -evaluatie – Methoden en valkuilen (AI-61)’ is bedoeld voor iedereen die in voorbereidende, begeleidende of uitvoerende zin bij de RI&E is betrokken zoals preventiemedewerkers, veiligheidskundigen en andere A&O functionarissen. U kunt de nieuwe uitgave Arbo-informatie 61 via de website van Sdu Uitgevers lezen en/of downloaden. Met de volgende informatie kunt u het blad ook bestellen: Risico-inventarisatie en -evaluatie – Methoden en valkuilen (AI-61)

Auteur: Wim van Alphen (Stichting PHOV) Reeks Arbo-Informatie (AI-61), 1e druk Sdu Uitgevers, 2012, 9789012577250  

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant