Nieuwe beoordelingsrichtlijn bemaling (BRL) 12000

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) heeft een certificatieschema voor tijdelijke grondwaterbemaling laten opstellen, genaamd BRL SIKB 12000. De beoordelingsrichtlijn (BRL), inclusief 4 protocollen, moet de kans op faalkosten bij tijdelijke grondwaterbemalingen verkleinen.

De uitvoering van tijdelijke grondwaterbemalingen is gevoelig voor fouten. Het grote aantal actoren in het proces, soms ondeskundige opdrachtgevers, gebrek aan structuur in de communicatie, gebrekkige controle van basisgegevens en uitgangspunten, onduidelijke verantwoordelijkheden en risico’s die contractueel bij verkeerde partijen worden belegd, zijn de belangrijkste factoren daarbij. De nieuwe beoordelingsrichtlijn (BRL) 12000 ‘Tijdelijke grondwaterbemalingen’ heeft dan ook tot doel de kans op schade bij tijdelijke grondwaterbemaling, nodig voor de afvoer van grondwater bij bijvoorbeeld ontgravingen, te verkleinen door de risico’s in beeld te brengen en beheersbaar te maken. De documenten hebben betrekking op het verbeteren van de kwaliteit van voorbereiding, aansturing en uitvoering van tijdelijke grondwaterbemalingen.

Kwaliteitseisen

Door alleen eisen te stellen aan risicovolle activiteiten behouden de actoren bij het voorbereiden en uitvoeren van bemalingen dezelfde bewegingsruimte, maar wel binnen de randvoorwaarden die BRL 12000 en bijbehorende protocollen stellen. De 4 protocollen zijn:

  • protocol 12010, het opstellen van bemalingsadviezen
  • protocol 12020, het opstellen van een technisch bemalingsplan
  • protocol 12030, het daadwerkelijk uitvoeren van bemaling
  • protocol 12040, de aansturing van een bemaling

De eisen aan voorbereiding en uitvoering zijn verdeeld over de BRL en de protocollen. Binnen dit certificatieschema beschrijven de protocollen de technische eisen en zijn daarmee werkinstructies voor de uitvoerders van (de voorbereiding van) bronbemalingen. De BRL beschrijft de algemene kwaliteitseisen. Dit zijn bijvoorbeeld eisen aan de organisatie van het bedrijf en de vakbekwaamheid van het personeel. Ook de eisen aan de manier waarop de certificatie-instelling de uitvoering toetst en het certificaat afgeeft staan in de beoordelingsrichtlijn.

BUM TM

Ook heeft SIKB een richtlijn voor de bevoegd gezag taken in het kader van bronbemalingen, ‘Besluitvorming uitvoeringsmethode Tijdelijke grondwaterbemalingen’ (BUM TM) laten opstellen. De BUM TM gaat over de bevoegd gezag taken en maakt geen deel uit van het certificatieschema. Op grond van de BUM TM kan men zich daarom niet laten certificeren.

Voor wie?

Voor verschillende partijen is de BRL SIKB 12000 en de BUM TM een bruikbare set documenten, maar wel op een andere manier:

  • Uitvoerders Voor de certificaathouders zoals aannemers, bronbemalers en bijvoorbeeld adviesbureaus bieden de documenten houvast voor een goede uitvoering van de bronbemaling, waardoor de opdrachtgever en bevoegd gezag meer vertrouwen hebben in het verloop en resultaat ervan.
  • Opdrachtgevers Opdrachtgevers krijgen meer kwaliteit, minder faalkosten en daarmee meer vertrouwen in het resultaat van hun projecten. Concreet kunnen zij in hun uitvraag/contract/bestek opnemen dat de opdrachtnemer gecertificeerd moet zijn op grond van de BRL SIKB 12000.
  • Bevoegd gezag Ook het bevoegd gezag profiteert van de BRL doordat de activiteiten waarop zij toezicht houden beter verlopen. Nog een voordeel is dat het houvast biedt bij de besluitvorming rondom vergunningaanvragen bij bronbemalingen. Toepassing van de BUM TM door het bevoegd gezag biedt de uitvoerende partijen het vertrouwen in een herkenbaar en zorgvuldig uitgevoerd vergunningverleningsproces.
  • Certificerende instellingen (CI’s) Voor CI’s vormt de BRL de basis voor de toetsing van de uitvoering van het veldwerk door gecertificeerde organisaties.

Is het verplicht?

Op dit moment is het niet wettelijke verplicht om voor de uitvoering van bronbemalingen gecertificeerd te zijn op grond van BRL SIKB 12000, zoals die wettelijke plicht voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een bodemsanering wel bestaat (BRL SIKB 7000).

Bronnen: Kiwa Magazineeerlandweb.nl en gwwkosten.nl

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.