Opdrachtgevers bouw moeten anders denken

De tijd van traditioneel verbouwen is voorbij. Opdrachtgevers moeten hun denkwijze veranderen en zich meer focussen op functioneel specificeren.

Corporaties hebben in de bouw de laatste jaren een andere rol gekregen als opdrachtgever.
De traditionele manier van werken, waarbij corporaties opdrachtgevers tot in details aansturen, schiet vaak tekort en budgetten komen steeds meer onder druk te staan. Het wordt tijd voor een verandering: functioneel specificeren is de oplossing.

Wat is functioneel specificeren?

Functioneel specificeren is beschrijven welke functie een product of dienst moet vervullen voor de gebruiker of opdrachtgever, in plaats van het resultaat te noemen. Voorbeeld: een opdrachtgever vraagt bij het bouwen van een nieuw huis om een maximale energieprestatie, in plaats van een bepaald energielabel als voorwaarde te stellen.

Kennis van marktpartijen essentieel

De branche heeft nog moeite met het werken op deze nieuwe manier en moet meer uitgedaagd worden. Alleen dit zal leiden tot betere prestaties. Vooral de uitvoerende marktpartijen moet gevraagd worden om mee te denken over de beste en goedkoopste aanpak. Zij bezitten immers de meeste kennis. Er moet niet meer worden gedacht vanuit een product of type materiaal, maar gekeken worden naar welke functie het zou moeten vervullen.  

Bewust maken

Om deze werkwijze in te bedden in de bouwwereld is nog wel het een en ander nodig. De verschillende bouwpartijen moeten hun competenties aanpassen en er zullen praktische instrumenten moeten komen om dit te ondersteunen. Bewustwording en educatie is essentieel om functioneel specificeren tot een succes te laten komen.

Bron:
http://www.stabu.org/de-markt-moet-uitgedaagd-worden/#.VHxLLzGG-So

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant