Rapport contractmanagement DBFMO

Algemene Rekenkamer bevestigt andermaal de meerwaarde van PPS. De Algemene Rekenkamer heeft op 6 juni jl. het rapport contractmanagement DBFMO gepubliceerd. Het rapport bevestigt andermaal de meerwaarde van PPS t.o.v. traditionele projecten.

Wat de meerwaarde precies is, kan men pas zeggen na het aflopen van de PPS contracten. Feit is wel dat doorgaans alle PPS projecten binnen tijd en budget zijn opgeleverd. In het rapport wordt ook stilgestaan bij de wijzigingen die in de vijf PPS contracten zijn doorgevoerd. Het is logisch dat men wijzigingen in contracten goed moet managen en dat een wijziging geld kost maar dat is niet inherent aan PPS. Een wijziging kost namelijk altijd geld, ook bij traditionele projecten.

Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO)

Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO) is een vorm van publiek-private samenwerking die het Rijk toepast bij gebouwen en infrastructuur. DBFMO-projecten kenmerken zich doordat het Rijk de realisatie en exploitatie van een bouwproject opdraagt aan één private opdrachtnemer, waarbij deze partij ook de financiering van het project verzorgt. Het Rijk betaalt aan de opdrachtnemer tijdens de gehele contractperiode en alleen voor geleverde prestaties een vergoeding. Het zijn langdurige contracten, die een looptijd tot 30 jaar kunnen hebben.

Miljoenen besparing

Eind 2012 waren dertien van deze contracten in uitvoering (voor zes wegen en zeven gebouwen) met een contractwaarde van ruim 6 miljard euro. Het Rijk verwacht met deze contracten in totaal 800 miljoen euro te hebben bespaard. De Algemene Rekenkamer onderzocht de wijze waarop het Rijk deze contracten uitvoert. Daarnaast onderzochten we hoe het Rijk de Tweede Kamer hierover informeert.

Lees het rapport, de conclusies, aanbevelingen en reacties van betrokken ministers op rekenkamer.nl.

Bron: PPS netwerk Rekenkamer.nl  

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant