Risicomanagement

Risico’s zijn overal te bespeuren. Maar in zowel je privéleven als in je zakelijke omgeving wil je die risico’s zoveel mogelijk beperken. Risicomanagement kan je hierbij helpen. Dit is het identificeren en kwantificeren van risico's en het vaststellen van beheersmaatregelen.

Om risico’s te identificeren moet je weten wat de kans op de gebeurtenis is en wat het gevolg kan zijn. Zie de volgende formule: Risico = kans x gevolg

Kans

De kans dat iets gebeurt wordt voorgesteld in een percentage. Dit is dan het gemiddeld aantal keer dat het zal plaatsvinden, doorgaans op jaarbasis. Een kans van 1% betekent dus dat het statistisch gezien eens in de 100 jaar zal voorkomen.

Gevolg

Het gevolg is de verwachte waarde die verloren gaat bij het optreden van dit risico. Om in risico's te kunnen rekenen is het van belang om alle gevolgen om te rekenen naar kosten. Imagoschade kan bijvoorbeeld worden omgerekend naar het verlies aan omzet dat optreedt door een slechter imago en daarmee minder klanten en orders. Risicomanagement helpt om risico’s te beheersen, oftewel het beïnvloeden van de kans van optreden of de gevolgen.

Hoe meet je de grootte van een risico?

Een risico is groter wanneer de kans van optreden en de gevolgen van optreden groter zijn. Een groot gevolg gecombineerd met een minimale kans wordt in het algemeen als niet belangrijk beschouwd, net als een grote kans met een minimaal gevolg.

Risico’s aanpakken

Afhankelijk van de kans en het gevolg kan een risico op 4 manieren worden aangepakt:

  1. Voorkomen: één of beide van de factoren kans en gevolg wegnemen;
  2. Verminderen: één of beide van de factoren kans en gevolg afzwakken;
  3. Uitbesteden: risico's onderbrengen bij verzekeraars;
  4. Accepteren: wanneer het risico kleiner is dan wat van tevoren vastgesteld is als acceptabele verliezen voor de organisatie.

Voorbeeld:

Het risico op brand kan worden voorkomen door de branddriehoek te verbreken (dit neemt de kans op brand weg). Mocht er toch brand uitbreken, dan zorgen brandvrij meubilair, branddeuren en sprinklers voor beperking van de uiteindelijke schade (gevolg). Verder kunnen de financiële gevolgen van risico's ook worden uitbesteed aan een verzekeraar of worden beperkt met een onderling waarborgfonds.

Modellen

Er worden verschillende modellen gebruikt met risicomanagement. Het Objectgeoriënteerde Kwaliteitszorg-model laat zien hoe gebieden kunnen worden afgebakend en integreert kwaliteitsmanagement en risicomanagement. Een risicomodel zoals het COSO-model maakt inzichtelijk aan welke risico’s moet worden gedacht.

Soorten risico’s

Binnen risicomanagement maken we onderscheid tussen twee types risico:

  • Operationeel: deze gevolgen kunnen optreden bij het uitvoeren van het werk waar de organisatie voor in het leven is geroepen. Een voorbeeld is een koersfluctuatie waardoor de inkomsten van een multinational anders uitpakken na omwisseling van de valuta.
  • Financieel: dit is het risico dat de financiële verslaglegging van de organisatie afwijkt van de werkelijkheid. Een voorbeeld is de waarde van de inventaris die afwijkt van wat daadwerkelijk in de inventaris zit.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO)

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.