Mail door

Strengere controle op ATEX-naleving

Begin 2010 werd het Actieplan Arbeidsveiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Een onderdeel daarvan is het Programma voorkomen ongevallen. Dit is ook de Nederlandse invulling van de Europese campagne op dit thema.

Doel: 25% minder ongevallen

Het Programma voorkomen ongevallen loopt tot eind 2012. Doelstelling is om het aantal ongevallen bij bedrijven terug te brengen: eind van deze maand moet een reductie van 25% zijn bereikt. Een van de manieren om dat te bereiken is inspectie.

Inspectie speerpunt

Zo heeft de Inspectie SZW aangekondigd dit jaar speciale aandacht te geven aan bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie. Brancheorganisatie VOM voert daarover overleg met de Inspectie SZW en verstrekt de nodige informatie over de branche. Zo krijgt de Inspectie een reëel beeld. Er gaat speciaal gehandhaafd worden op de RI&E (Risico, Inventarisatie en Evaluatie), stoffenmanagement, ATEX en machineveiligheid. De eerste helft van het jaar is met name gericht op overleg en kunnen bedrijven zichzelf toetsen. In de tweede helft van het jaar is de Inspectie SZW ook daadwerkelijk de regels gaan handhaven.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant