Succesvol verbeteren met Lean

Veel organisaties passen de Lean methode toe om beter te presteren. De Japanse Lean Manufacturing methode van Toyota maakt structureel iedere stap in het proces efficiënter, effectiever en dus, kostenbesparend. Toch lopen deze veranderingsprocessen nogal eens vast. Waarom?

Lean biedt methoden, technieken en een filosofie om operationele processen continu te herstellen en te verbeteren. De filosofie draait om het elimineren van verspillingen en het op elkaar afstemmen van waardetoevoegende processen met als doel om, op korte en lange termijn, optimaal te voldoen aan de behoeften van de markt. Die verspillingen worden als geheel bekeken, dus niet alleen materiaal, arbeidsuren of energie, maar ook ruimte en menselijk talent. Helaas wordt Lean pas toegepast als een organisatie zich gedwongen ziet om te bezuinigen. En natuurlijk zit de kracht van deze verbetermethode er inderdaad in dat ‘dat er meer gedaan wordt met minder mensen’. Toch is dat slechts 1 kant van de Lean filosofie.

De methode beslaat 3 kernelementen:

  • Proces optimalisatie
  • Operationeel management
  • Houding en gedrag

Elk van deze elementen bestaat uit een aantal aspecten, waardoor zij gezamenlijk een verandering teweeg brengen. Wanneer 1 element ontbreekt, mislukt de beoogde verandering. Iets wat ook Jaap Boonstra in zijn promotie-onderzoek (2000) onderschrijft: 70% van de geplande veranderingen loopt vroegtijdig vast of realiseert niet het beoogde resultaat. Ook recente onderzoeken van PWC en McKinsey (2010) bevestigen dit.

Veilige werkomgeving

Lean wordt vaak bottom-up geïmplementeerd, dus vanaf de werkvloer. Hierbij is betrokkenheid en wil tot veranderen van medewerkers cruciaal. Daarbij komt dat het verbeterproces evengoed wel strategie-gedreven moet zijn. Om deze bottom-up en top-down benadering te combineren ligt een rol weggelegd voor de directie en het management. Zij moeten – om een cultuur van continu verbeteren te kunnen realiseren - eerst een veilige werkomgeving creëren, zowel fysiek, emotioneel als professioneel. Daarnaast moeten zij het goede voorbeeld geven. En medewerkers verantwoordelijkheid geven en motiveren om verbeterideeën aan te dragen.

Cultuurverandering

Lean is dus veel meer dan een verandermethode. Het is een ‘way of working’, een continu proces: een voortdurende ontdekkingsreis en continue verbetering. Er wordt niet gezocht naar die ene oplossing of die ene verbetering. Het is een bewustwordingsverandering waarbij het draait om het waarmaken van de identiteit en het bereiken van de organisatiedoelen. Lean draait niet alleen om de klant- of de financiële waarde, maar ook – of juist - om de medewerkerwaarde. Daarom is succes uitsluitend mogelijk als iedereen binnen het bedrijf, van directeur tot medewerker, probeert om iedere dag nieuwe mogelijkheden te realiseren. Hiervoor zijn vertrouwen en respect op de werkvloer onontbeerlijk. Uiteindelijk draait het om waarde toevoegen, voor de klant, voor de organisatie, voor jezelf.

Bron: Managementsite

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.