Menu

Uitspraak eerste rechtszaak ARW 2012

Vorig jaar augustus werd de eerste uitspraak gedaan omtrent een aanbestedingsprocedure waarop het ARW 2012 (Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingsreglement werken 2012) van kracht was. Het betrof een onderhandse Mvo-aanbesteding door de gemeente Haarlemmermeer voor de aanleg van fietsstroken.

Twee bedrijven deden een offerte voor de aanleg van fietsstroken op de ringdijk in de Haarlemmermeer. Gunningscriterium was de laagste prijs. Op deze georganiseerde nationale onderhandse aanbesteding werd op 20 augustus 2013 door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland het ARW 2012 van toepassing verklaard. De uitspraak werd gepubliceerd op 24 september 2013. (ECLI:NL:RBNHO:2013:8245)

Het geschil

Eiser, een grond- weg en waterbouwbedrijf, dient twee offertes in bij de Gemeente Haarlemmermeer: 1 besteksconforme en 1 variant. Het bedrijf gebruikt andere coating voor de fietspaden (die ook op een andere manier wordt aangebracht). De gemeente kiest voor de andere partij en deelt de eiser mede dat ten onrechte in bestek stond dat varianten waren toegestaan. Drie dagen later sluit ze een definitieve overeenkomst met de andere inschrijver. De eiser spant een kort geding aan en stelt dat de gemeente ten onrechte de laagste prijs heeft gehanteerd. Het uitgangspunt is namelijk ARW 2012: EMVI tenzij. [link naar artikel De aanbestedingswet 2012; wat is er veranderd] De gemeente heeft niet gemotiveerd en uitdrukkelijk varianten toegestaan, wat alleen bij EMVI mogelijk is. Er is bewust gekozen voor de laagste prijs volgens de gemeente en ze erkent dat ze had moeten motiveren. Echter, volgens haar is de eiser nu te laat om hiertegen in te gaan.

De uitspraak

De rechter geeft de eisende partij ongelijk. In het bestek staat expliciet de laagste prijs vermeld en een andere uitleg zou in strijd zijn met rechtszekerheid. Indien de gemeente wel EMVI-criterium had willen hanteren, dan had zij minimumeisen voor de varianten moeten vermelden. Het slechts vermelden dat varianten gelijkwaardig moeten zijn, is niet voldoende en daarom blijft de variant terecht buiten beschouwing. De enkele eis van gelijkwaardigheid kan niet worden aangemerkt als er geen sprake is een specifieke minimumeis die een transparante toetsing mogelijk maakt. Conclusie van de voorzieningenrechter: het gunningscriterium laagste prijs gold en  op grond van artikel 7.12.1 ARW 2012 zijn daarbij geen varianten toegestaan. Er kunnen derhalve in de beoordeling alleen besteksconforme inschrijvingen worden meegenomen. De beslissing tot gunning van de gemeente is geldig volgens de rechter en de eiser kan geen aanspraak maken op subsidiaire vorderingen.

Wilt u correcte aanbestedingen doen?

Doe dan de basisopleiding Grondmechanica en funderingstechniek (CGF-2)

Bron:

Uavopleiding.nl

Deel dit artikel

Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij jou en jouw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.