Veilig werken met gevaarlijke stoffen in 4 stappen

Bedrijven zijn volgens de Arbowetgeving zelf verantwoordelijk om veilig en gezond te werken met gevaarlijke stoffen. Met het digitale hulpmiddel van Inspectie SZW kun je eenvoudig een zelfinspectie uitvoeren volgens het online stappenplan: zelfinspectie gevaarlijke stoffen.

Met deze online zelfinspectie kunnen bedrijven aan de hand van 4 stappen onderzoeken of ze voldoen aan de Arbowet- en regelgeving. Eigenlijk zoals een inspecteur dat zou doen. Zijn alle gevaarlijke stoffen geïnventariseerd en is de blootstelling beoordeeld? Heeft het bedrijf de juiste maatregelen genomen?

  1. Inventariseren: houdt het bedrijf de juiste uitgangspunten aan bij inventarisatie van de gevaarlijke stoffen?
  2. Beoordelen: met welke stoffen wordt er gewerkt binnen het bedrijf?
  3. Maatregelen: neem de juiste maatregelen voor de stoffen die u al heeft beoordeeld.
  4. Borging: als alles goed geregeld is, moet dat ook zo blijven. Belangrijk is dat je regelmatig nagaat of alles nog in orde is.

Actielijst

Aan het einde van de zelfinspectie krijg je een lijst met actiepunten waarmee je de veiligheid binnen het bedrijf kunt verbeteren. Op die manier kunnen bedrijven zich goed voorbereiden op het bezoek van een inspecteur en kunnen werknemers gezond en vellig aan het werk met gevaarlijke stoffen.

Naleving van de Arbowetgeving

De digitale tool maakt onderdeel uit van een project van Inspectie SZW voor verbetering van de naleving van de Arbowetgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen. In het kader van dat project worden ook inspecties uitgevoerd in bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken.

Bron: Inspectie SZW

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant