Veiligheid in de zorg

Veiligheidsmanagement is een belangrijk topic in de zorgbranche, maar zeker ook voor de inspectie voor gezondheidszorg (IGZ) en de politiek. Medicatieveiligheid, valpreventie en het verminderen van ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ worden veel genoemd. Actiz, de branchevereniging van zorgondernemers, helpt haar leden veiligheidsrisico’s te verlagen door kennisdeling en het stimuleren van risicomanagement. 

Verantwoorde zorg

Voor kwetsbare mensen zorgen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Deze zorg moet verantwoorde zorg zijn: veilige zorg in een beschermde omgeving, door vakbekwame medewerkers en gericht op het ondersteunen van de kwaliteit van leven van de cliënt.

Veiligheid versus vrijheid

Veilige zorg heeft als doel: de kwaliteit van leven van de cliënt te ondersteunen, met oog op de gezondheidsrisico’s. Echter, veiligheid gaat niet boven alles. Niet per definitie althans. Want wanneer een cliënte graag naar buiten gaat, maar ze daar zou kunnen verdwalen of valt, wat doet u dan als zorgverlener? Verhindert u deze mevrouw te gaan voor haar eigen veiligheid, of staat u het toe omdat ze zo gelukkig wordt van een wandelingetje? Mag een cliënt zelf de medicijnen beheren, of neemt u dat uit voorzorg over?

Brochure

Branchevereniging Actiz heeft een brochure opgesteld die zorgaanbieders kan helpen het veiligheidsmanagement te verbeteren. De brochure bevat de hoofdlijnen van geïntegreerd veiligheidsmanagement in de langdurige zorg. Actiz wil daarmee bestuur en management van zorgorganisaties activeren en inspireren om zich te richten op kwaliteitsbeleid. Voor ActiZ is goed managen van risico’s het allerbelangrijkste onderdeel van veiligheidsmanagement, niet zozeer het toepassen van regeldichtheid. Het winnen van vertrouwen bij alle betrokkenen is een uitdaging voor elke zorgondernemer.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant