Veiligheid moet beter

In het boek 'Veiligheid in perspectief' doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid letterlijk een boekje open over de tekortkomingen op het gebied van veiligheid in de bouw, de gezondheidszorg en de chemische industrie.

Het boek 'Veiligheid in perspectief' geeft een overzicht van de ruim 60 onderzoeken (en 200 kleinere onderzoeken) die de raad sinds zijn oprichting in februari 2005 heeft verricht. Deze 8 jaar onderzoek heeft het beeld opgeleverd dat er in ons land op het gebied van veiligheid veel bereikt is. Tegelijkertijd constateert voorzitter Tjibbe Joustra dat Nederland weliswaar één van de veiligste landen ter wereld is, maar dat dit verworven veiligheidsniveau niet vanzelfsprekend is.

Investeren

Zo blijkt in de bouwsector dat het ontbreken van een integrale veiligheidsaanpak heeft geleid tot ernstige ongevallen, zoals het instorten van een vloer van de B-Tower in Rotterdam en van het dak van het stadion van FC Twente in Enschede. Daarnaast ziet de Onderzoeksraad dat bedrijven in economisch slechte tijden doorgaans minder geneigd zijn te investeren in onderhoud en veiligheidsmaatregelen, waardoor de veiligheid in het geding kan komen. Bedrijven realiseren zich nog te weinig dat investeren in veiligheid juist verstandig kan zijn vanuit bedrijfseconomisch perspectief.

Integrale aanpak

De Onderzoeksraad zal ook de komende jaren aandacht vragen voor veiligheid en zich extra inspannen op het gebied van bouw, gezondheidszorg, industrie en digitale veiligheid. In het algemeen geldt dat er binnen bedrijven steeds meer aandacht is voor veiligheid, maar dat een groot deel van de veiligheidsissues fragmentarisch – dus niet integraal - wordt opgepakt, terwijl dit juist noodzakelijk is om tot successen te kunnen komen.

Het volledige rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt u op de site KWA.nl.

Bron: Dit artikel is gebaseerd op het artikel van Jeffrey van der Weerd op de site van KWA.nl.        

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant