Verantwoordelijkheden komen meer bij de GWW-aannemer te liggen

Bijna 70% van de aannemers GWW verwacht dat de komende jaren projecten veel meer integraal worden aanbesteed. Met deze integrale contracten komt meer verantwoordelijkheid terecht bij de aannemer GWW, waardoor de rolverdeling in de bouwkolom zal veranderen. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat is uitgevoerd onder 100 aannemers GWW.

Traditie

In de GWW-sector komen tal van samenwerkingsvormen en contracten voor. Het traditionele bouwproces gaat uit van een strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering. In de praktijk is daarvan lang niet altijd meer sprake, mede als gevolg van de opmars van geïntegreerde contracten. Meer dan 80% van de aannemers GWW geeft aan dat zij meer advies- en ontwerptaken op zich nemen. Een grote meerderheid van de aannemers GWW (69%) verwacht ook dat er de komende jaren meer projecten integraal worden aanbesteed of vergeven.

Rollen veranderen

Met integrale contracten komt de ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid in één hand te liggen. De aannemer krijgt de ontwerpverantwoordelijkheid er namelijk bij. Afhankelijk van de vorm, worden de verantwoordelijkheden voor onderhoud, exploitatie en financiering ook overgeheveld naar de uitvoerder. Met de verwachte groei in projecten die integraal worden aanbesteed zal de scheiding tussen ontwerp en uitvoering verder vervagen en de rolverdeling in de bouwkolom verder veranderen.

Bron: www.usp-mc.nl

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant