Warmte-/koudeopslag in de bodem

Warmte-/koudeopslag (WKO) in de bodem wordt steeds vaker toegepast. Het levert immers duurzame energie en draagt daarmee bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bovendien zitten er ook financiële voordelen aan. WKO-systemen zorgen voor duurzame energieopwekking wat de CO2-uitstoot terugdringt. En hoewel de investeringskosten relatief hoog zijn, levert WKO een besparing op tussen de 40 tot 80% op het energieverbruik ten opzichte van conventionele systemen.

Wat is WKO?

WKO is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Deze techniek wordt gebruikt om gebouwen, woningen, kassen en processen te verwarmen en/of te koelen. Bij WKO wordt in de zomermaanden gekoeld door grondwater vanuit een aquifer (de eerste bron) te onttrekken. En omgekeerd, dus bij warmteopslag wordt winterkoude gebruikt om in de zomer te koelen.

  • Open systemen: bij open systemen wordt grondwater uit de bodem als energiedrager gebruikt om te koelen of te verwarmen. Het grondwater wordt via een warmtewisselaar geleid om daarna weer in de bodem geïnfiltreerd te worden.

  • Gesloten systemen: een gesloten systeem bestaat uit U-vormige buizen, zogenaamde collectoren, die in een boorgat worden geplaatst. De thermische energie in de bodem wordt via geleiding door de buiswanden overgedragen aan een warmtewisselaar. Over het algemeen zijn dit kleinschalige systemen die vooral in de woningbouw worden toegepast.

Opleidingen KLIC en MRKC

In de opleidingen Klimaatbeheersingsinstallaties ontwerpen (KLIC) en Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRKC) leer je hoe WKO kunt toepassen in je ontwerp en hoe het zit met de installatie, het beheer en het onderhoud.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant