Werkkostenregeling, hoe zit het nou?

De verplichte invoering van een eenduidig fiscaal systeem voor personeelsvergoedingen, de werkkostenregeling (WKR), is vooralsnog uitgesteld naar 2015. Bedrijven kunnen nu nog kiezen tussen de oude afspraken of de nieuwe WKR.

De nieuwe WKR is bedoeld om de administratieve lasten bij bedrijven te verminderen door de oude methodes van vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te versimpelen. Met de vergoedingen en verstrekkingen die onder de WKR vallen, is jaarlijks ruim € 3 miljard gemoeid.

Hoe zit het?

In de nieuwe WKR krijgen bedrijven een ‘vrije ruimte’ van 1,5% van de loonsom waarbinnen ze die vergoedingen en verstrekkingen kunnen onderbrengen die niet zijn vrijgesteld. Wordt deze vrije ruimte volledig benut, dan geldt voor overschrijding ervan een belastingheffing van 80%, te betalen door de werkgever. Een werkgever kan ook kiezen voor geen vrije ruimte. Dan moet door alle werknemers belasting worden betaald over hun kostenvergoedingen en andere personeelsvoordeeltjes.

Nog niet enthousiast

Ondanks het vooruitzicht van lastenverlichting zijn bedrijven tot nu toe niet erg enthousiast over de WKR. De invoering ervan zou te weinig verlichting van de administratieve lasten opleveren, is gebleken na een evaluatie door Gerard van Westen, advocaat-belastingdeskundige. De meerderheid van de bedrijven ziet meer nadelen dan voordelen in de nieuwe regeling. De huidige economische situatie speelt hierbij een rol. Ongeveer 80% van de bedrijven paste vorig jaar nog de oude regeling toe. Het uitstellen van de WKR komt dus niet als een verrassing.

Verandering zichtbaar

Uit voorlopige cijfers blijkt dat het gebruik van de werkkostenregeling afgelopen jaar licht is gestegen van 10 procent in 2012, naar bijna 20 procent in 2013. Volgens de oorspronkelijke plannen zou de WKR in 2014 verplicht worden voor alle bedrijven. Om werkgevers voldoende voorbereidingstijd op de wijzigingen te bieden is de regeling uitgesteld met een jaar.

Hoe zit het met studie, opleiding en cursussen?

Volgt uw werknemer een studie of een opleiding om zich (persoonlijk) te ontwikkelen? Dan zijn uw vergoedingen en verstrekkingen hiervoor onbelast. Het gaat hier met name om lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen en reiskosten voor lesbezoek. Andere studiekosten die worden gemaakt voor het vervullen van de huidige dienstbetrekking zijn ook onbelast zoals cursussen, congressen, vakliteratuur etc. Ook als de werknemer onder bepaalde omstandigheden de vergoeding moet terugbetalen, bijvoorbeeld omdat hij de studie onderbreekt of als hij onvoldoende studieresultaten behaalt, is de vrijstelling van toepassing. Gratificaties of premies die u aan de werknemer toekent bij afronding van zijn studie of opleiding, horen echter wel tot het loon, ook al is de hoogte ervan afgestemd op de hoogte van de studiekosten. Er zijn 3 voorwaarden voor vrijstelling:

  • De studiekosten worden niet door een ander vergoed.
  • De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst.
  • U hebt de vergoeding verstrekt in hetzelfde jaar waarin de kosten worden gemaakt.

Bronnen: Belastingdienst P & O Actueel www.obsession.nl

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.