De robots komen eraan! Zo bereidt u zich voor

Er woedt al jaren een discussie over de gevolgen van de robotisering en automatisering voor de arbeidsmarkt. Volgens het ene kamp verdwijnt bijna de helft van de banen de komende tien tot twintig jaar en komen er niet voldoende nieuwe banen bij. Volgens het andere kamp leidt de robotisering juist tot banengroei. Maar over één ding lijkt iedereen het eens te zijn: het werk zal in ieder geval inhoudelijk veranderen. In dat opzicht heeft de robotisering dus gevolgen voor iedereen. 

Goed geïnformeerde studiekeuze maken

Voor wie nu en in de komende jaren een opleiding moet kiezen, hamert consultancybureau Deloitte op het belang van het maken van een goed geïnformeerde keuze. Dat is volgens het bureau niet alleen de verantwoordelijkheid van de docent, maar ook van ouders, onderwijsinstellingen en beleidsmakers. 

Investeren in onderwijs

Bas ter Weel, onderdirecteur bij CPB en hoogleraar economie aan de Universiteit van Maastricht stelt in een rapport van het Rathenau Instituut dat we niet bang te hoeven zijn voor massale werkloosheid, maar wel in onderwijs moeten investeren. We moeten ons dus blijven ontwikkelen. Volgens de wetenschappers van het Rathenau Instituut is het belangrijk dat het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samenwerken, zodat mensen díe kennis en vaardigheden ontwikkelen waaraan in het bedrijfsleven behoefte is. 

Persoonlijk contact blijft belangrijk

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nuanceert het veelgehoorde geluid dat bijna de helft van alle banen de komende twee decennia verdwijnt. Persoonlijk contact blijft bijvoorbeeld erg belangrijk en dat is een onderdeel van veel beroepen (van de zorg tot de accountancy). Volgens de OESO wordt slechts 9 procent van de beroepen in de OESO-landen écht met uitsterven bedreigd. 

Beroepen met een goed toekomstperspectief

Welke beroepen maken de minste kans om overgenomen worden door robots? Dit zijn onder andere leraren en fysiotherapeuten. Wie kiest voor een van deze beroepen, zit dus gebeiteld. Bij NCOI Opleidingen kun je terecht voor een lerarenopleiding (zowel basis- als voortgezet onderwijs) of een opleiding tot fysiotherapeut. NCOI werkt als praktijkgerichte opleider bovendien intensief samen met het bedrijfsleven. Zo weet u zeker dat u leert waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft. 

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant