Menu

Hoelang duurt een MBO-4-opleiding?

MBO-niveau 4, de middenkaderopleiding, is het hoogste niveau in het Middelbaar Beroepsonderwijs. De middenkaderopleiding duurt drie jaar. Voor sommige opleidingen geldt een maximum van vier jaar. Leerlingen leren hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als filiaalbeheerder en activiteitenbegeleider. Met een MBO-diploma niveau 4 kun je naar het HBO, als je wilt. Maar je kunt natuurlijk ook aan het werk na het MBO. Je hebt een VMBO-diploma kader, gemengd of theoretisch nodig om naar MBO-niveau 4 te gaan. Niet elke MBO-opleiding neemt trouwens kader-leerlingen aan.

Twee varianten MBO-niveau 4

Dit niveau is er in twee varianten, namelijk de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding. De middenkaderopleiding is bedoeld voor leerlingen met een VMBO KGT (kaderberoepsgerichte gemengd/theoretische leerweg) of HAVO-diploma en duurt drie tot vier jaar. Leerlingen met als vooropleiding de gemengde, theoretische en kadergerichte leerwegen aan het VMBO, HAVO, of MBO-niveau 2 of MBO-niveau 3 (BOL of BBL) kunnen naar dit niveau.
 
De specialistenopleiding is bedoeld voor leerlingen die al een diploma vakopleiding (niveau 3) voor eenzelfde beroep of beroepscategorie hebben. De specialistenopleiding duurt dan nog een jaar. De opleidingen op niveau 4 bereiden leerlingen voor op volledig zelfstandige werkzaamheden (bijvoorbeeld als filiaalbeheerder of activiteitenbegeleider) of op doorstroom naar het HBO.
 
De website KiesMBO.nl geeft een overzicht van welke MBO-opleidingen er zijn en waar ze gegeven worden. NCOI biedt MBO-opleidingen niveau 4 ook aan in varianten om versneld deze opleiding in twee jaar te halen. Bijvoorbeeld de MBO Technicus Mechatronica Systemen niveau 4 en MBO Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4.

BOL en BBL

De stage vormt een groot deel van de opleiding, de zogenaamde beroepspraktijkvorming (BPV). Stage lopen kan alleen bij een erkend leerbedrijf. Er zijn twee varianten opleidingen. Bij de BOL (beroepsopleidende leerweg) gaat de leerling de hele week naar school en is de stage bedoeld voor praktijkervaring. De meerderheid van de MBO-leerlingen (circa 80%) volgt deze variant. Bij de BBL (beroepsbegeleidende leerweg) begint de leerling direct met werken en gaat hij een of twee dagen per week naar school voor theorie. Hij is dus een groot deel van zijn tijd (meer dan 60%) met de praktijk bezig. Ongeveer 20% van de MBO-leerlingen volgt deze variant.

Kwalificaties en kwalificatiedossiers

Er zijn honderden verschillende opleidingen in het MBO. Elke goedgekeurde opleiding staat in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) en heeft een eigen Crebonummer. Elke (beroeps)opleiding in het MBO is gebaseerd op een kwalificatie en een of meer keuzedelen die aan een kwalificatie gekoppeld zijn. Kwalificaties worden omschreven in kwalificatiedossiers. Elk kwalificatiedossier beschrijft een of meerdere aan elkaar gerelateerde kwalificaties. Een overzicht van alle kwalificaties en kwalificatiedossiers is te vinden op de website van de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).
 
Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een of meerdere profieldelen, waarbij het basisdeel weer uit een generiek gedeelte en een beroepsspecifiek gedeelte bestaat.

Generiek gedeelte

Het generieke gedeelte in het basisdeel is voor alle kwalificatiedossiers gelijk en door de overheid vastgelegd:

  • Nederlandse taal: niveau 2- en 3-opleidingen: 2F; niveau 4-opleidingen: 3F
  • Rekenen: niveau 2- en 3-opleidingen: 2F; niveau 4-opleidingen: 3F
  • Loopbaan en burgerschap
  • Engels: alleen voor niveau 4-opleidingen: lezen en luisteren: B1; schrijven, spreken en gesprekken voeren: A2
 

Beroepsspecifiek gedeelte

Het beroepsspecifieke gedeelte in het basisdeel betreft gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor alle kwalificaties binnen het kwalificatiedossier.

Profieldeel

Het profieldeel bestaat uit kerntaken en werkprocessen waarop de kwalificaties in dit kwalificatiedossier van elkaar verschillen.

Keuzedeel

Een keuzedeel heeft altijd de omvang van 240 SLU (studielasturen) of een veelvoud daarvan. De tijd die aan keuzedelen besteed moet worden, hangt af van het niveau van de opleiding. Dit is 720 SLU voor vakopleidingen en 960 SLU voor vierjarige middenkaderopleidingen.
 
NCOI Opleidingen heeft een breed aanbod MBO-opleidingen voor werkenden. Die opleidingen biedt NCOI veelal aan in een variant om versneld een MBO-opleiding niveau 4 in twee jaar af te ronden. Ben je specifiek op zoek naar een MBO-opleiding niveau 4? Op onze pagina over al onze MBO-opleidingen niveau 4 vind je een compleet overzicht van ons aanbod.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant

Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij jou en jouw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.