NCOI onderzoekt: opleiding volgen naast je werk

Een opleiding volgen naast je werk? Wij onderzochten hoe Nederlanders daarover denken. Een tipje van de sluier: om een opleiding met werk te combineren is flexibiliteit een vereiste. Net als praktijkervaring van de docent. Bij NCOI Opleidingen maken we ons daar al jaren hard voor. Hieronder lees je alles over ons onderzoek.

Over het NCOI Opleidingen onderzoek 

Op verzoek van NCOI Opleidingen onderzocht PanelWizard in 2021 de houding van werkenden ten opzichte van opleidingen. 1.178 volwassen Nederlanders gaven via een online enquête hun mening, 809 van hen werken fulltime en 369 parttime. Volgens leeftijd, geslacht en mate van arbeidsparticipatie vormen zij een representatieve afspiegeling van Nederland. 

1. Hoe denken werkenden over het volgen van opleidingen naast het werk?

  • 80% van de werkenden voelt zich nog lang niet uitgeleerd 
  • 55% wordt door zijn werkgever gestimuleerd opleidingen te volgen
  • 52% mag een opleiding volgen die geheel door de werkgever wordt betaald, 27% niet of deels, 21% twijfelt
  • 48% moet de opleiding in eigen tijd doen

Uit het onderzoek komt naar voren dat er onder werkenden behoefte is om opleidingen te volgen naast het werk. Acht op de tien werkenden voelen zich nog lang niet uitgeleerd. En 81% vindt zelfs dat iedereen het recht moet hebben om naast werk een opleiding te volgen. Wat maakt het volgen van een opleiding zo belangrijk? Volgens twee derde (68%) verkleint of verdwijnt het tekort aan gekwalificeerd personeel wanneer we ons allemaal meer bijscholen. Ook op korte termijn leveren opleidingen winst op: volgens 63% helpt een opleiding direct het dagelijks werk beter te doen.

Twee derde (65%) van de werkgevers heeft iets geregeld voor medewerkers die opleidingen willen volgen. Zo betaalt ruim de helft van de werkgevers de complete opleiding. De tijd die opleidingen kosten, is vaak nog wel een onderwerp van gesprek. Bijna de helft (48%) van de werkenden moet de opleiding in eigen tijd volgen. En 14% van de werkenden zet momenteel verlofdagen in om een opleiding te kunnen volgen. Bij NCOI Opleidingen vinden we dit een groot offer.

2. Wat is belangrijk bij een opleiding volgen naast het werk?

  • 92% vindt flexibiliteit van de onderwijsinstelling cruciaal 
  • 86% vindt het belangrijk dat de docent voldoende praktijkervaring heeft
  • 70% heeft van de coronacrisis geleerd dat voor goed onderwijs persoonlijk contact essentieel is

Wil je een opleiding volgen naast het werk, dan is het volgens de overgrote meerderheid (92%) van werkend Nederland cruciaal dat de onderwijsinstelling flexibel met je kan meebewegen. Bijna net zo belangrijk is het dat de docent praktijkervaring heeft, dat vindt 86%van de werkenden. Bij NCOI Opleidingen zijn we het daar volmondig mee eens. 

Een opleiding volgen én werken blijft lastig combineren. De helft (49%) weet niet waar ze de tijd vandaan moet halen om naast werk een opleiding te volgen. Komt dat wellicht door de gekke realiteit van de coronacrisis? Nee, 55% denkt niet meer tijd te hebben voor een opleiding naast het werk als de coronacrisis eenmaal voorbij is. Tijdnood is iets van alle tijden. 

Een optie om werk en opleiding beter te combineren is de opleiding online aanbieden. Daar is niet iedereen enthousiast over. Bijna de helft (45%) vindt dat online lessen de kwaliteit van onderwijs voor werkenden aantast. Men hecht zelfs meer aan persoonlijk contact dan voorheen. 70% heeft van de coronacrisis geleerd dat voor goed onderwijs persoonlijk – één-op-één – contact essentieel is. Het contact bij klassikale lessen is van waarde omdat de docent direct vragen kan beantwoorden en kan inspelen op gebeurtenissen in de les. Hierdoor krijg je als student de stof sneller en makkelijker onder de knie. 

3. Opleidingen van publieke en private opleiders

Publieke opleiding = door de overheid gefinancierd, zoals MBO, ROC, hogeschool, universiteit
Private opleiding = betaald door particulieren of bedrijven, zoals NCOI, LOI, e.a.

  • 39% vindt een publieke opleiding niet goed te combineren met werk, 32% vindt dat wel
  • 24% vindt een private opleiding niet goed te combineren met werk, 43% vindt dat wel
  • 32% vindt dat publieke instellingen zich weinig inspannen voor efficiënte omscholingstrajecten 

Publieke en private opleiders stellen hun opleidingen op een andere manier samen en bieden hun programma’s op een andere manier aan. De kwaliteit van beiden staat buiten kijf. Maar een bescheiden groep – drie op de tien werkenden (29%) – verwacht wel dat de kwaliteit van opleidingen voor werkenden bij een privaat opleidingsinstituut beter is dan bij een publiek instituut. Dat ligt wellicht aan de methodiek, want 18% vindt de onderwijsmethodiek van publieke instituten achterhaald. Bij de private instituten is dit 10%. Volgens hen zijn de methoden van private instituten dus iets meer bij de tijd, maar heel uitgesproken is het niet. 

En hoe zit het met de aansluiting bij de beroepspraktijk? Een derde (33%) van de werkenden gaf aan bij hun publieke opleiding praktijkervaring te missen. De behandelde leerstof bleef volgens hen te veel op theoretisch niveau. Aan de betrokkenheid van de docenten ligt het in ieder geval niet: 40% vindt docenten van publieke opleidingen net zo betrokken als die van private. Overigens vindt 32% van werkend Nederland dat publieke instellingen zich weinig inspannen om efficiënte omscholingstrajecten te bieden die aansluiten bij de vraag van de markt. Daarmee onderstrepen zij de kloof tussen publieke opleidingen en de beroepspraktijk nog maar eens. 

Los van inhoud wordt er een verschil ervaren in de flexibiliteit van het lesprogramma als het gaat om een private of een publieke opleiding. 39% van werkend Nederland vindt een publieke opleiding niet goed te combineren met werk, 32% wel. En 24% vindt een private opleiding niet goed te combineren met werk en 43% vindt van wel. Een opleiding combineren met werk blijft lastig, maar het lukt beter via een privaat opleidingsinstituut dan via een hogeschool of universiteit. 

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.