Aanbestedingswet: meer kansen voor zzp’ers en mkb’ers

De nieuwe Aanbestedingswet die sinds 1 april 2013 geldt, moet ook kleine ondernemers meer kansen en werk bieden. “Nu krijgen ook zzp’ers en mkb’ers de kans om mee te dingen naar overheidsprojecten”, stelt VVD-Kamerlid Erik Ziengs over de nieuwe wet.

“Een groter gedeelte van de € 100 miljard die de overheid besteedt, moet terecht komen bij het mkb”, vindt Ziengs. “Allerlei hinderlijke, zinloze, belachelijke en overbodige regels zorgden ervoor dat vooral grote en internationale bedrijven in aanmerking kwamen. Nu krijgt het mbk krijgt meer kansen, doordat de aloude eis van een minimum omzet is geschrapt. Daarnaast komt er een clusterverbod, zodat inkopers meerdere kleine opdrachten niet meer mogen bundelen tot één grote. En juist die grote opdrachten vielen vaak buiten de spankracht van het mkb.”

Onafhankelijke instantie

Er komt een onafhankelijke instantie waar inschrijvers een klacht kunnen neerleggen. Dit voorkomt een gang naar de rechter. Tot aan de gunningsfase hebben inschrijvers genoeg aan een Eigen Verklaring, wat de administratieve lasten moet drukken. Het proportionaliteitsbeginsel zorgt er volgens Ziengs voor dat procedures niet langer gedicteerd worden door pogingen om risico’s te mijden. “De beste kandidaat en beste prijs worden veel belangrijker. Overigens, daarbij is de laagste prijs bepaald niet altijd de beste prijs. Er moeten vooral worden gekeken naar duurzaamheid, levensduur en prijs-/kwaliteitverhouding. Want goedkoop is maar al te vaak duurkoop. Daar komen ze inmiddels bij de overheid ook achter...”

Tegengeluiden

Toch zijn er duidelijke signalen dat de nieuwe regels het er voor ondernemers niet makkelijker op maken om een opdracht binnen te slepen. Jacqueline Schlangen, directeur van Vernieuwing Bouw, schrijft op de netwerkwebsite: “Ik zie dat veel opdrachtgevers de regels vooral vanuit het rechtmatigheidsprincipe toepassen. De nieuwe Aanbestedingswet gaat dat alleen maar versterken. Het zal ertoe leiden dat opdrachtgevers nog angstiger worden voor het maken van fouten en dus nog meer gaan vastleggen. Meer formuleren en meer bureaucratie. Het verkrijgen van een overheidsopdracht is verworden tot een recht! De overheid is druk met motiveren waarom bedrijven de opdracht niet hebben gekregen. Het professionaliseren van het opdrachtgeverschap krijgt zo een voornamelijk juridische invulling. Precies wat we niet willen! We moeten terug naar de basis. Het moet gaan om 2 dingen: de overheid moet belastinggeld goed besteden (en dus professioneel inkopen), en bedrijven moeten gelijk behandeld worden in gelijke situaties.” Onno van Veldhuizen, burgemeester van Hoorn en vice-voorzitter van Vernieuwing Bouw vult aan: “Deze wet maakt van de klant geen koning en creëert veel extra administratieve lasten door de motiveringsplicht.” Kritische geluiden dus, hoewel er ook duidelijk voorstanders zijn. René de Kwaadsteniet van Duurzaam GWW: “Niet prijs en de korte termijn, maar kwaliteit en de lange termijn worden meer bepalend. We maken de omslag van de situatie waarin vooraf een enorm pakket aan eisen wordt gesteld naar een samenwerkingsvorm waarin iedere schakel binnen de keten wordt uitgedaagd om eigen expertise in te brengen, met als resultaat een sneller, efficiënter (minder verspilling), duurzamer en vaak ook goedkoper eindresultaat.”

Lees ook het artikel ‘Voor- en tegenstanders van nieuwe Aanbestedingswet’ op deze website.

Bron: BouwMachines, 31 mei 2013.

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.