Menu

BRZO+ opvolger van LAT Risicobeheersing Bedrijven

Per 1 januari 2014 is LAT RB overgegaan naar BRZO+. Maar wat zal deze verschuiving concreet betekenen? Hoe ziet de nieuwe overlegstructuur eruit? En wat zijn de verwachtingen van betrokken partijen als DCMR en Inspectie SZW?

BRZO+ volgt het programma LAT Risicobeheersing Bedrijven op en gaat daarmee een belangrijke impuls gegeven aan de verdere kwaliteitsverbetering van het toezicht op risicovolle bedrijven. De scope van de samenwerking is nadrukkelijk breder dan alleen de uitvoering van het Brzo (Besluit risico's zware ongevallen). De samenwerking en de landelijke afstemming omvatten het volledige takenpakket bij Brzo-bedrijven en bedrijven die behoren tot categorie 4 van de Richtlijn industriële emissies (Rie):

  • Wabo Vergunningverlening
  • Toezicht-, en handhaving (VTH-taken)
  • Taken op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Vervoerswetgeving is uitgesloten indien deze geen betrekking heeft op bedrijfsgebonden activiteiten. Het vertrekpunt is de bestaande samenwerking die in het kader van LAT RB tussen de inspecterende diensten is ontstaan.

BRZO+ in 2014

In de nieuwe organisatie is sprake van een groeimodel waarbij er met meer partijen aan een breder takenpakket wordt gewerkt. BRZO+ zorgt voor een stevige landelijke aansturing, iets wat nieuw is ten opzichte van de vrijwillige samenwerking binnen LAT RB. In 2014 moet de veranderende organisatiestructuur vorm gaan krijgen en zich ontwikkelen in een toekomstbestendig stelsel. Vanuit hier wordt stevig ingezet op de uitvoering en worden ontwikkeltrajecten geïnitieerd om de kwaliteit daarvan te verbeteren. De ambitie is de taakuitvoering verder te professionaliseren als samenwerkingspartners door:

  • Landelijk uniform te werken, level playing field
  • Samen te werken als zijnde één overheid richting bedrijfsleven
  • Bedrijven integraal te benaderen en te beoordelen
  • Risicogestuurd te werken
  • Transparant te zijn, zowel naar bedrijven als naar derden.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op de website brzoplus.nl. In het transitiedocument ''Samen aan de LAT voor beter toezicht'' leest u meer over de aanleiding voor de nieuwe overlegstructuur BRZO+ en de activiteiten.

Bron: Latrb.nl

Deel dit artikel

Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij jou en jouw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.