Besluit vervoer gevaarlijke stoffen gewijzigd

In het Staatsblad 2013, 340 is een besluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs). De wijziging is een gevolg van de vernieuwde routeringsystematiek in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Deze gewijzigde routeringsystematiek in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen werd gepubliceerd in het Staatsblad 2013, 307.

Risico’s

Het belangrijkste van deze wijziging is dat de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, de wegen, hoofdspoorwegen en binnenwateren aanwijst die van belang worden geacht voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast stelt zij grenzen aan de risico’s die dat vervoer mag veroorzaken in de vorm van risicoplafonds. In het verlengde daarvan is ook het hoofdstuk in de Wvgs wat betreft de routering aangepast. Door deze wijziging is het nodig ook het Bvgs aan te passen. De wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (3 september 2013) in verband met de wijziging van de routeringsystematiek in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen kunt u inzien op de site Overheid.nl.

Bron: Overheid.nl

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant