Bredere inzet opleidingsbudgetten nodig

Bedrijven en bedrijfstakken moeten hun opleidingsbudgetten veel breder gaan inzetten dan ze nu doen. Scholing moet niet alleen gekoppeld zijn aan de huidige baan, maar ook de overstap naar bedrijfssectoren mogelijk maken. Ook moeten flexwerkers toegang krijgen tot sectorale opleidingsfondsen. Vakbonden en werkgevers moeten daar de komende jaren afspraken over maken.
 
Pleidooi
Dat pleidooi hielden de directeuren van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), werkgeversvereniging AWVN en van Work & Health van TNO in Den Haag bij de overhandiging van de inspiratiegids Veilig Oversteken aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 
De arbeidsmarkt vraagt er volgens de directeuren steeds vaker om dat werknemers van beroep veranderen of in een andere sector gaan werken. Ze verwachten dat de arbeidsmarkt steeds sneller zal veranderen. De scholing van werknemers moet daar beter op aansluiten. Voortdurend opleiden is volgens de directeuren het enige juiste antwoord.
 
‘Van-werk-naar-werk’
In de technische sector zijn momenteel veel vacatures terwijl er ook enkele honderdduizenden langdurig werklozen zijn. Zorgen dat werknemers die bij het ene bedrijf ontslagen worden snel en op een goede manier weer aan de slag kunnen bij een ander bedrijf. Zelfs in een andere sector. Het sleutelbegrip daarbij is ‘van-werk-naar-werk’.
Herkent u dit beeld en wilt u zich verder ontwikkelen in uw beroep of juist eens kijken wat er voor andere mogelijkheden zijn? Bij NCOI Opleidingen vindt u opleidingen in alle vakgebieden.

Bron: ABU

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant