“De juiste dingen doen of de dingen juist doen”

In dit artikel wordt ingegaan op een aanpak die ongewenste stilstand voorkomt en tevens leidt tot het up-to-date houden van jouw onderhoudsplannen. Voor het in stand houden van een productie-installatie is het werken met een goed preventief onderhoudsplan de basis om primair; de gewenste beschikbaarheid en SHE eisen - binnen de kaders van een gegeven onderhoudsbudget - te waarborgen. Iedereen die werkzaam is binnen het maintenance vakgebied zal bovengenoemde stelling volledig beamen.

De praktijk leert echter dat – ondanks de aanwezigheid van een onderhoudsplan – er toch nog op ongewenste momenten de productie, door een storing van de installatie, stil komt te vallen dat dan vervolgens met correctieve acties moet worden ingegrepen. Deze correctieve acties hebben altijd een grote impact op kosten, tijd en werkdruk binnen een bedrijf. Het management wil dit soort situaties dan ook zoveel mogelijk voorkomen. Dit brengt ons weer terug bij het onderhoudsplan. Als ongewenste stilstand door storingen regelmatig voorkomt dan is de vraag of het onderhoudsplan nog wel voldoet aan de gestelde eisen. Het antwoord op deze vraag is op zich eenvoudig. Als het onderhoudsplan een statisch document is – een document dat dus niet regelmatig wordt aangepast - dan leidt dit onherroepelijk tot meer ongewenste stilstand.

De oplossing is dan ook om het onderhoudsplan voortdurend te evalueren op potentiële risico’s, Bijvoorbeeld:

 • Welke storingen komen relatief vaak voor en/of 
 • Bij welke componenten neemt in de tijd gezien de betrouwbaarheid af

Deze risico’s dienen dan vervolgens geanalyseerd en geëlimineerd te worden. Door het uitvoeren van verbeterplannen wordt zo het onderhoudsplan een dynamisch plan dat voorkomt dat ongewenste terugkerende storingen opnieuw plaatsvinden. Deze werkwijze wordt door Demming (schrijver kwaliteitsmanagement) aangeduid met het model Plan Do Check Act en heeft zijn waarde in de praktijk ruimschoots bewezen.
De tools die algemeen voorhanden zijn om dit soort risico’s zichtbaar te maken zijn o.a. :

 • Storingsdata uit het Asset Management systeem
 • Het uit voeren van een FMECA (Failure Mode & Critical Effect Analysis)
 • Analyse van de OEE (Overall Equipment Effectiveness)
 • Uitkomst van interviews met operators

Als duidelijk is waar de problemen zich manifesteren, is de volgende stap om op zoek te gaan naar de kern oorzaak of oorzaken van het probleem. Dit is het domein van de zogeheten Root Cause Analyse RCA (Oorzaak – gevolg analyse). De meest gebruikte tools hierbij zijn:

 • Flowchart
 • Fishbone diagram
 • Why – why diagram

De laatste stap: Als uit de analyse duidelijk is geworden wat de oorzaak van het probleem is, dan is de volgende stap het wegnemen van deze oorzaak op een economisch verantwoorde wijze. Dit kunnen zijn:

 • Aanpassen van een werkinstructie
 • Een component met een hogere betrouwbaarheid plaatsen
 • Trainingen aan medewerkers
 • Etc. etc.

Als laatste worden de wijzigingen in het onderhoudsplan opgenomen en moet je er voor zorgen dat dit geborgd wordt. Ik hoop met dit korte artikel duidelijk te hebben gemaakt dat het alleen op de juiste wijze uitvoeren van onderhoud niet meer voldoende is, waar het om gaat is dat we de juiste dingen doen. Dit kan alleen als er in een bedrijf een cultuur ontstaat om voortdurend te willen verbeteren. Ik wens je veel succes met het optimaliseren van jouw onderhoudsplannen. Mocht dit artikel jouw interesse gewekt hebben, kijk dan eens naar de cursus Root Cause Analysis.

Jan Arts verzorgt sinds 2007 de opleiding Maintenance Engineering (MTE) voor Reed Business Opleidingen. Na afronding van zijn HTS studie elektrotechniek is Jan ruim 37 jaar werkzaam geweest in diverse technische en leidinggevende functies. Na zijn pensionering kon hij alle aandacht richten op zijn passie: het verzorgen van opleidingen voor maintenance engineers. Jan vindt hierin veel voldoening omdat het ontzettend leuk is om samen met mensen uit de praktijk te sparren over het oplossen van problemen waarmee maintenance engineers in de dagelijkse praktijk te maken krijgen.

Auteur: Jan Arts, freelance docent NCOI Techniek

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.