Definitief wijzigingsblad bij norm grondwaterbemonstering

Op 1 mei 2013 heeft NEN een definitief wijzigingsblad bij NEN 5744:2011 gepubliceerd. Deze norm beschrijft de monsterneming van grondwater in het kader van bodemonderzoek gericht op chemische parameters. De nieuwe norm behandelt onder andere het voorpompen voorafgaand aan de monsterneming en het nemen van de grondwatermonsters ten behoeve van de bepaling van het metaalgehalte, anorganische verbindingen, vluchtige en matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken.

Aanpassingen

Tijdens het langdurige optimalisatieproces van NEN 5744:2011 zijn er diverse verbeterpunten aangepakt. De NEN-commissie heeft onder andere besloten om over te stappen naar een nieuwe techniek van voorpompen, de zogenaamde 'low-flow-purging', die in de USA al veel langer bekend was. Hierdoor neemt de troebelheid van het grondwatermonster af en neemt de kwaliteit van de monsterneming significant toe. Door het invoeren van een troebelheidsmeting kan de bodemadviseur achteraf ook beter het belang van een overschrijding van een of meer parameters interpreteren. Een aantal andere aanpassingen in het definitieve wijzigingsblad NEN 5744:2011/A1:2013 zijn onder meer:

  • Verduidelijking van de tekst over het verplicht meten van de troebelheid.
  • De voorpomp-optie "minimaal drie keer de natte peilbuisinhoud verwijderen" is vervallen.
  • De informatie over hoe om te gaan met slechtlopende peilbuizen is uitgebreid.
  • ‘Hoe om te gaan met peilbuizen waarvan het filter snijdend staat met de grondwaterspiegel’ is toegevoegd.

Informatie

Meer informatie over bodemnormen vindt u op www.nen.nl/bodem.

Bron: nen.nl

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant