Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrief ontvangen? Vink aan welke informatie u wilt lezen: vakspecifiek of algemeen. De algemene nieuwsbrief bevat een combinatie van de verschillende onderwerpen.
 
Vakgebied

Duurzame energie-efficiëntie door smart grids

Productie van duurzame energie helpt de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar terwijl waterkracht en biomassa-energie regelbaar en flexibel opgewekt kunnen worden, zijn wind- en zonne-energie intermitterende en onvoorspelbare bronnen. Smart grids kunnen hier verandering in brengen. Met smart grids kan er een beter controleerbaar, efficiënt en duurzaam energie-systeem gebouwd worden. Zo’n systeem levert elektriciteit meer kosten-effectief, met een lagere uitstoot van broeikasgassen en is bovendien afgestemd op vraag en aanbod.

Leveren aan het elektriciteitsnet

Een smart grid is een elektriciteitsnet dat ICT (informatie-en communicatietechnologie) gebruikt zodat gebruikers van elektriciteit tegelijkertijd ook elektriciteit aan het netwerk kunnen leveren. Smart grids worden opgebouwd door bedrijven en energiebronnen – denk bijvoorbeeld aan windmolens en zonnepanelen – aan elkaar te koppelen tot een gezamenlijk systeem. Het is te vergelijken met datatransport over internet, hierbij loopt elektriciteit in het netwerk van knoop naar knoop waarbij het smart grid ‘zelf’ beslist welke weg de stroom aflegt. In dit geval, dus de meest efficiënte weg en de duurzaamste energie.

Voordelen smart grid

  • Duurzame energiebronnen leveren hun overcapaciteit aan het elektriciteitsnet waardoor minder (fossiele) energie nodig is.
  • Door warmte om te zetten naar elektriciteit wordt energieverlies voorkomen.
  • Wanneer zeer veel bronnen aan het netwerk leveren, wordt de kans op grote stroomstoringen kleiner.

Nadelen smart grid

  • Het systeem is complex en daarmee foutgevoelig (langzaam, gefaseerd invoeren).
  • Grote marktleiders leveren minder aan het net waardoor hun (wel geleverde) elektriciteit waarschijnlijk duurder zal worden.
  • Een voorwaarde is dat geprivatiseerde grote netbeheerders bereid zijn ook de kleintjes toe te laten.

Smart grids in KTC-opleiding

De ontwikkeling en implementatie van smart grids is op dit moment volop in ontwikkeling. Ook bij Reed Business Opleidingen. In de opleiding Koeltechnische installaties ontwerpen (KTC)  komen diverse innovatieve en duurzame toepassingen aan bod, waaronder smart grids, om een optimale installatie te ontwerpen.

Bron: Cofely

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant