Garanties in relatie tot (meerjarig) onderhoud in de UAV-GC 2005

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC) zijn belangrijke voorwaarden bij geïntegreerde contracten. De UAV-GC 2005 is toepasbaar in opdrachten waarin ontwerp en uitvoering zijn geïntegreerd. Hierin kan ook meerjarig onderhoud meegenomen worden. Maar hoe zit het met garanties?

In de UAV-GC 2005 wordt er maar op een plaats gesproken over garanties en wel in paragraaf 4 lid 12. “De Opdrachtnemer is verplicht om met betrekking tot onderdelen van het Werk en, indien overeengekomen, met betrekking tot onderdelen van het Meerjarig Onderhoud, alle aanspraken uit hoofde van garanties die hem door zelfstandige hulppersonen worden verstrekt, aan de Opdrachtgever over te dragen.”

Garanties niet geregeld

Garantie is een begrip waarmee men aangeeft dat men ergens voor instaat. Een ander woord voor garantie is waarborg. Wanneer een verkoper van een product een garantie geeft op de kwaliteit van het product betekent dit dat hij ervoor instaat dat het product voldoet aan de beloofde eisen. Een garantie is daarmee een sterke belofte die ook de nodige juridische gevolgen kan hebben. Iemand die een garantie biedt, schiet sneller tekort in zijn prestatie dan iemand die geen garantie biedt. Meestal is aan een garantie een garantietermijn verbonden. Bij het opstellen van een Ontwerp en Uitvoering contract zijn drie situaties denkbaar waar de contractvoorbereider rekening mee dient te houden, daar de UAV-GC niets regelt over garanties.

  1. Ontwerp en uitvoering;
  2. Ontwerp en uitvoering met een onderhoudstermijn;
  3. Ontwerp en uitvoering met (meerjarig) onderhoud.

Verschillende situaties

  1. In de 1e situatie, ontwerp en uitvoering, is het aan te bevelen voor bepaalde onderdelen van het Werk garanties te vragen. Denk bijvoorbeeld aan voegovergangen bij een viaduct waar het aan te bevelen is 3 jaar garantie te vragen.
  2. Voor de 2e situatie is in paragraaf 27 één en ander geregeld met betrekking tot de onderhoudstermijn. Maar vooral paragraaf 27 lid 3 is hier van belang: “De Opdrachtnemer is gehouden gebreken, die in de onderhoudstermijn aan de dag treden, te herstellen, met uitzondering van gebreken waarvoor de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst verantwoordelijk of aansprakelijk is.” Na deze periode is de Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor gebreken aan het Werk met uitzondering van hetgeen dat geregeld is in paragraaf 28. Het is gebruikelijk voor deze termijn 6 weken, 13 weken of veelvouden hiervan te nemen afhankelijk van het soort Werk. Ook hier geldt dat het na deze periode zinvol is nog van de Opdrachtnemer garanties te verlangen.
  3. Wat betreft de 3e situaties; als in het contract meerjarig onderhoud is opgenomen is het vragen van een garantie die korter loopt dan het meerjarig onderhoud niet nodig. Omdat dit in de UAV-GC, paragraaf 29 voldoende is geregeld. Met name in de leden 2 en 3: “De Opdrachtnemer is verplicht, met inachtneming van de overige bepalingen van de Overeenkomst, het Meerjarig Onderhoud zodanig te realiseren dat het Werk gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen voldoet.”

En: “De Opdrachtnemer zal een gebrek in het Werk dat in de Meerjarige Onderhoudsperiode aan de dag treedt, indien en voor zover hij op grond van het bepaalde in § 28 lid 1, 2 en 3 daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden, onverwijld voor eigen rekening en risico herstellen.”

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.