Menu

Herken en ontwikkel talent binnen uw organisatie

Door meer inzicht te krijgen in talentherkenning en -ontwikkeling kunnen we begaafde medewerkers begeleiden om hun potentie nog beter in te zetten. Maar ook gemiddeld presterende medewerkers hebben baat bij meer kennis over 'het beste uit jezelf halen'.

Slechts 1 op de 6 bedrijven is in staat om talent te herkennen, dit blijkt uit het onderzoek ‘The war for talent’ van McKinsey. Niet zo gek als u bedenkt dat bedrijven het - naast overnames, joint ventures, fusies en andere groeiperikelen – veel te druk hebben met zaken als competentie- en performancemanagement. Er is gewoonweg geen tijd om te investeren in individuele wensen, behoeften, drijfveren, inspiratie én dus in talenten. En dat is zonde. Want alleen door het juist herkennen, ontwikkelen en inzetten van talent kunnen bedrijven middelmatigheid overstijgen.

Wat is talent?

Talent is niet iets wat zich beperkt tot de werkvloer, ook daarbuiten passen talentvolle mensen hun begaafdheid toe. Talentontwikkeling komt voort uit passie in combinatie met een bepaald karakter. Talent omvat gedrag, vaardigheden, kennis, cognitieve bekwaamheden en ervaring, en wordt bepaald door wat iemand kan, wil en welke kansen iemand krijgt en durft te nemen. Een groot verschil met ‘competentie’, een begrip dat specifiek gebruikt wordt binnen de werksituatie.

Talentmanagement

Voor het herkennen en benutten van talent is geen handleiding voor handen; het is immers een kwestie van maatwerk. Daarbij moet bij het maken van een ‘match’ ook rekening gehouden worden met de organisatiedoelstellingen, visie en missie. De eerste stap is het voeren van talentmanagement en hiermee erkennen dat iedereen uniek is. Het is van belang dat u als werkgever of als manager juist dat unieke talent van uw medewerkers benut en de diversiteit waardeert. Daarbij is het noodzakelijk dat de medewerkers zelf ook verantwoordelijkheid nemen en betrokken zijn. Vaak betekent het invoeren van talentmanagement – in welke vorm dan ook - voor organisaties een andere manier van werken en daarmee ook een cultuurverandering. Daarom is het belangrijk om in gesprek te gaan en te blijven met medewerkers. Dit creëert betrokkenheid, een hogere motivatie en meer loyaliteit en maakt juist dat de medewerkers het beste van zichzelf willen inzetten. Verder zal het inbedden van talentmanagement in de ontwikkelcyclus de medewerkers en organisatie ondersteunen.

Talentgesprek

Om talenten te herkennen en te benoemen zijn binnen talentmanagement diverse instrumenten beschikbaar, zoals het talentgesprek. Een talentgesprek heeft als doel om de sterke en de zwakke punten van een werknemer te achterhalen:

 • Wat zijn iemands persoonlijke talenten?
 • Wat is de relatie tussen iemands specifieke talenten en de ontwikkeling van de organisatie of de mogelijkheden buiten de organisatie?

Met andere woorden, waar kunt u iemand het beste inzetten? Hierbij is zoals eerder vermeld sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Enerzijds zal de organisatie kansen en uitdagingen moeten bieden. Maar aan de andere kant moeten de medewerkers zelf zorg dragen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Enkele punten waar u rekening mee dient te houden tijdens het talentgesprek zijn:

 • Niet alle medewerkers kunnen gemakkelijk op zichzelf reflecteren of onder woorden brengen wat hun talenten zijn.
 • Medewerkers vinden het vaak makkelijker om hun zwakke punten te benoemen in plaats van hun sterke punten.
 • Medewerkers onderschatten vaak hun eigen kwaliteiten.
 • Enkele vragen die u bijvoorbeeld kunt stellen zijn:
 • Wat maakt dat u juichend naar huis gaat?
 • Wanneer ging u met een steen op uw maag naar huis?
 • Waar bent u trots op?
 • Waar heeft u spijt van?
 • Waar heeft u last van?
 • Wat is uw grootste drijfveer binnen uw werkzaamheden?

Bronnen: Talentnavigator.nu en Managementboek.nl.

Deel dit artikel

Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij jou en jouw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.