Menu

Jaarplan 2014 Inspectie SZW: "Aandacht voor notoire overtreders, misstanden en niet-zelfredzame groepen"

Het jaarplan 2014 is het 2e en laatste deel in de aanpak van notoire overtreders en ernstige misstanden op de werkvloer. Niet door meer inspecties, maar door hogere boetes.

“Vooral bedrijven en instanties die willens en wetens doorgaan met het negeren of omzeilen van wet- en regelgeving, krijgen te maken met zware handhavingsinstrumenten zoals boetes of stillegging van werk”, verklaart Inspecteur-generaal Jan van den Bos van de Inspectie SZW in zijn voorwoord. “Bij strafbare feiten kan in overleg met het OM strafrechtelijke vervolging worden ingesteld. De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, die sinds begin 2013 is ingevoerd, maakt het ook mogelijk om bij herhaling van overtreding steeds zwaardere sancties op te leggen. Bovenstaande ontwikkelingen betekenen dat het aantal controles in 2014 daalt, maar ook dat de intensiteit van de controles stijgt en dat de Inspectie bij notoire overtreders en misstanden stevig doorpakt.”

Notoire overtreders, misstanden en niet-zelfredzame groepen

De koers van de nieuwe organisatie is vorig jaar uitgezet in het Meerjarenplan 2013-2014. Het jaarplan 2014 vloeit daaruit voort. Dit betekent dat de Inspectie zich in het toezicht richt op notoire overtreders, misstanden en daarbinnen extra aandacht geeft aan niet-zelfredzame groepen.

  • Notoire overtreders: hiervan is sprake als bedrijven of instanties herhaald overtredingen begaan. De Inspectie pakt herhaalde overtredingen repressief aan.
  • Misstanden: dit zijn ernstige overtredingen van de wet- of regelgeving waardoor werknemers of personen onaanvaardbare risico’s lopen. Of die de overheid op een grove manier benadelen of het rechtsgevoel in de samenleving schenden. Arbeidsuitbuiting is hiervan een voorbeeld. Als een misstand aan het licht komt pakt de Inspectie SZW dit aan. Via verschillende media laat de Inspectie zien misstanden niet te gedogen. De Inspectie wil daarmee bedrijven en instanties afschrikken om zich met misstanden in te laten.
  • Niet-zelfredzame groepen: de Inspectie legt de focus op die sectoren, bedrijven en locaties waar sprake is van niet-zelfredzame werknemers of personen. Vanuit de Wet aanscherping handhaving en sanctie- beleid SZW-wetgeving (Wahss) heeft de Inspectie instrumenten in handen gekregen om notoire overtreders steviger aan te pakken.

Risicogerichte allocatie en taakstelling

In het Meerjarenplan is verder opgenomen dat de Inspectie het Jaarplan risicogericht programmeert. Voor het Jaarplan 2014 heeft een actualisatie op de risicoanalyse en omgevingsanalyse plaatsgevonden om te bezien of een accentverschuiving in de aandacht van de Inspectie SZW nodig is. Het eerste kabinet Rutte heeft opdracht gegeven het aantal ambtenaren binnen de rijksoverheid terug te brengen. De uitwerking daarvan betekent voor de Inspectie SZW een formatiedaling in de periode 2011-2015 met 160 fte. Andere ontwikkelingen zoals de tijdelijke uitbreiding vanuit het Sociaal Akkoord voor de bestrijding van schijnconstructies betekenen dat de formatie wat minder sterk daalt. De door te voeren accentverschuivingen vinden dus plaats binnen een teruglopende capaciteit. In 2014 daalt de formatie – rekening houdend met taakstelling en tijdelijke uitbreidingen – in vergelijking tot 2013 met 36 fte. De Inspectie beperkt het operationele effect hiervan zoveel mogelijk door optimale organisatie van haar werkprocessen, scherpere risicoanalyse en niet meer inspecteren op lichte risico’s.

Downloads

Bron: Inspectie SZW  

Deel dit artikel

Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij jou en jouw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.