Milieugegevens makkelijker en online beschikbaar

Staat uw woning of bedrijf op verontreinigde grond? Via de vernieuwde website www.bodemloket.nl kunt u nu direct nazoeken waar (historisch) bodemonderzoek is verricht en waar de bodem gesaneerd is. Nadere informatie dient overigens nog wel ergens anders opgevraagd worden.

“De vernieuwing van het Bodemloket zit hem onder meer in een open source aanpak, waardoor de informatie ook op andere websites getoond kan worden die de burger als doelgroep hebben, zoals Atlas Leefomgeving”, vertelt Jan Klein Kranenburg, projectleider van het Bodemloket. “Ook met een smartphone of tablet is Bodemloket.nl nu te bekijken.” Door uw postcode in te vullen of in te zoomen op de kaart, komt u terecht op gedetailleerde kaarten die zijn ingekleurd of gearceerd al naar gelang er bodemonderzoek of -sanering heeft plaatsgevonden. Door op de gearceerde locatie te klikken, worden (historische) bronnen uitgelicht. De oorspronkelijke bronnen moeten via de betrokken overheidsinstelling worden opgevraagd en zijn dus niet digitaal aanwezig in www.bodemloket.nl.

Geen Google

Opvallend is dat niet de overbekende Google-kaarten worden toegepast. Klein Kranenburg licht toe dat samenwerken met Google een aantal nadelen heeft. “Google geeft geen garantie voor ‘schone’ kaarten. De kans bestaat dat Google informatie op een kaart gaat plaatsen waar wij geen behoefte aan hebben. Ook privacy is met het gebruik van Google-kaarten niet gegarandeerd.” In plaats daarvan is Bodemloket gebaseerd op de overheidsdienst Publieke Dienstverlening, waarmee de overheid het gebruik van digitale geo-informatie wil stimuleren.

Openheid

Door Europese wetgeving wordt milieu-informatie steeds vaker openbaar en komt het ook digitaal beschikbaar. “Dat milieu-informatie in toenemende mate openbaar wordt is te danken aan het Verdrag van Aarhus”, vertelt Klein Kranenburg. “Gemeenten, provincies en rijk zijn tegenwoordig verplicht milieugegevens openbaar te maken.” Ook bedrijven zijn nu verplicht om openheid te geven over uitstoot van schadelijke stoffen. Voordat het Verdrag van Aarhus in werking trad, konden zij zich nog beroepen op concurrentiegevoeligheid van fabricagegegevens. “In Nederland heeft het verdrag 8 jaar geleden geleid tot het publiceren van bodemonderzoeksgegevens op Bodemloket.nl, wat overigens op vrijwillige basis gebeurt. Van een verplichting deze gegevens aan Bodemloket.nl te leveren is momenteel geen sprake.” Van de 100.000 verontreinigde locaties in Nederland zijn er nu 400 aangewezen als ‘humane spoedlocaties’. Deze moeten uiterlijk in 2015 worden gesaneerd. Deze locaties zijn niet expliciet te vinden in het Bodemloket, omdat de communicatie over deze locaties door de lokale overheden wordt georganiseerd.

Bron: Kennislink.nl

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.