Modernisering Ziektewet per 1 januari 2014

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa), ofwel de Modernisering Ziektewet, die in 2012 is aangenomen, is vanaf 1 januari 2014 van kracht. Vanaf die datum dragen werkgevers via een nieuwe gedifferentieerde premie bij aan ziektekosten van flexwerkers.

De Modernisering Ziektewet heeft als doel om het ziekteverzuim en de instroom van flexwerkers in de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), te beperken. Om dit te bereiken worden onder andere de kosten van zieke ex-werknemers met een tijdelijk contract afgewenteld op werkgevers.

Deze maatregelen gelden voor:

  • Werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden.
  • Werknemers die ziek uit dienst gaan.
  • Werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (zogenoemde nawerking).

Overige maatregelen

Voor uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband blijft de maximale duur van de ziektewetuitkering 2 jaar. Flexwerkers krijgen de eerste 3 maanden een uitkering van 70% van het laatstverdiende loon, deze periode van de loongerelateerde uitkering wordt verlengd op grond van het opgebouwde arbeidsverleden van de zieke flexwerker.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant