NEN 3140 is meer dan een opleiding volgen

De NEN 3140 norm beschrijft de gehele bedrijfsvoering rond het “veilig werken aan of in nabijheid van elektrische installaties”. Veel managers sturen hun medewerkers naar een opleiding. Dit is een essentieel onderdeel van het instrueren van medewerkers, maar aan alle wettelijke verplichtingen voldoen, daar komt meer bij kijken.

Veel medewerkers die werkzaamheden uitvoeren aan elektrische installaties kennen de “gevaren van elektriciteit”. Als tijdens de NEN 3140 opleiding de vraag aan de orde komt “heeft u wel eens een schok gevoeld” beantwoordt bijna 90% van de deelnemers dit met een bevestiging. In de meeste groepen zit wel een deelnemer die een ernstig ongeluk heeft meegemaakt waarbij hij spierverkramping of brandwonden heeft opgelopen.

Argumenten om niet veilig te werken

De argumenten die veel deelnemers gebruiken voor het niet veilig werken zijn:

  • Werkdruk
  • Geen aandacht voor veiligheid bij het management
  • Het missen van de juiste “persoonlijke beschermingsmiddelen”
  • Gaat toch bijna altijd goed

Veilig naar huis, door te werken met NEN 3140

Zo’n 30 jaar geleden was het veilig werken in de elektrotechniek nog geen issue. Mijn leraar elektrotechniek zei altijd “je bent pas een elektromonteur als je een goede optater hebt gehad”. Veel monteurs in de elektrotechniek zijn opgevoed met deze uitspraak. Tegenwoordig gaan we hier toch wel anders mee om. Willen wij niet allemaal ’s avonds gezond naar huis toe gaan? Grote installatiebedrijven in de elektrotechniek werken tegenwoordig allemaal volgens de NEN 3140. De kleine en middelgrote bedrijven werken nog maar zeer beperkt volgens de NEN 3140. Voor alle bedrijven geldt eigenlijk hetzelfde. Ze sturen hun medewerkers naar een opleiding en gaan er dan vanuit dat ze daarna wel weten wat hen te doen staat. Echter, het opleiden van de medewerkers is slechts één aspect van de norm. De gehele bedrijfsvoering dient volgens de NEN 3140 te worden ingericht. Medewerkers moeten namelijk worden “aangewezen” voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Daarnaast moet de medewerkers goed en gekeurd gereedschap ter beschikking worden gesteld. Indien medewerkers “risicovolle of risicoverhogende werkzaamheden” uitvoeren, dienen zij ook de beschikking te hebben over, goed passende, persoonlijke beschermingsmiddelen.

Taak risico analyse

Om vast te stellen welke risico’s een medewerker loopt tijdens zijn werkzaamheden, dient er binnen de organisatie een “taak risico analyse” te worden gemaakt. Deze analyse dient opgesteld te worden door de “werkverantwoordelijke” in samenspraak met de “installatieverantwoordelijke”. Uit deze “taak risico analyse” komt naar voren welke persoonlijke beschermingsmiddelen medewerkers moeten gebruiken. Vanuit Reed Business Opleidingen hebben wij een inventarisatielijst gemaakt waarmee de organisatie kan bepalen hoe het staat met de implementatie van de NEN 3140. Door tijdens de opleiding gebruik te maken van de inventarisatielijst, krijgt de werkgever na afloop van de opleiding een volledig beeld van de verbeterpunten rond de implementatie van de NEN 3140. Hiermee kan het management aan de slag om het veilig werken aan elektrische installaties te verbeteren. De inventarisatielijst die Reed Business Opleidingen gebruiken is voor het eerst toegepast bij een groot elektrotechnisch installatiebedrijf in het noorden van het land. Dit bedrijf wilde graag inzicht hebben in welke mate de NEN 3140 wordt toegepast. De inventarisatielijst bestaat uit 80 vragen die betrekking hebben op de werkzaamheden die een medewerker uitvoert. Hiermee krijgt de opdrachtgever een duidelijk beeld van de items die van belang zijn bij de NEN 3140.

Inventarisatielijst en evaluatierapport

Tijdens de pilot is de inventarisatielijst door ongeveer 80 medewerkers ingevuld en door Reed Business Opleidingen verwerkt tot een evaluatierapport. Uit dit evaluatierapport kwamen een aantal zaken duidelijk naar voren. Zo hebben de meeste medewerkers de juiste “aanwijzing” en de beschikking over geïsoleerd gereedschap. Een groot deel van de medewerkers voert werkzaamheden uit met een verhoogt risico, maar zij beschikken niet allemaal over eigen persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast blijkt, dat het niet altijd duidelijk is, welke persoonlijke beschermingsmiddelen in welke situatie moeten worden gebruikt. Verbeteracties die vanuit zo’n evaluatie naar voren komen kunnen bijvoorbeeld tijdens toolbox meetings worden besproken. Tijdens deze meetings kunnen ook de tips van de medewerkers worden behandeld. Dit verhoogt het “veilig werken” aangezien wij allemaal ’s avond weer gezond thuis willen komen!

Wilt u meer weten over deze NEN 3140 inventarisatie of een adviesgesprek aanvragen neem dan contact op met uw account manager of met onze klantenservice op 078 62 53 888 of mail naar info@techniek.ncoi.nl.

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.