Nieuwe internationale norm voor veiligheidssymbolen

De internationale norm ISO 7010 Registered safety signs’ is sinds vorig jaar overgenomen in Europa. Dat betekent dat er nu internationaal 1 norm geldt voor veiligheidssymbolen. Dit heeft ook gevolgen voor Nederland. NEN is verplicht deze Europese norm over te nemen als Nederlandse norm. Dit wordt dan NEN-EN-ISO 7010. Omdat normen onderling niet strijdig mogen zijn, wordt als gevolg daarvan een aantal nationale normen (gedeeltelijk) ingetrokken, óf indien het een andere toepassing betreft, herzien. Zaken die niet in Europese normen geregeld zijn, mag NEN in nationale normen omschrijven.

Herzien

Door het herzien van de normen sluit NEN ook beter aan op de eisen van het Bouwbesluit. Naar verwachting worden enkele correcties toegepast in het Bouwbesluit. Daarbij wordt ook de verwijzing naar normen geactualiseerd. Met de publicatie van wijzigingsbladen wordt een aantal symbolen ingetrokken, totdat de herziene versies zijn gepubliceerd. Deze keuze is gemaakt omdat het doorvoeren van de wijzigingen in de nationale normen meer tijd vergt dan verwacht. Eerder is gecommuniceerd dat de herziene versies in januari 2013 als ontwerp gepubliceerd konden worden, dit bleek helaas voor de normcommissie ‘Grafische symbolen’ niet haalbaar.

Gevolgen Nederlandse normen

In Nederland zijn de volgende normen (gedeeltelijk) in strijd met NEN-EN-ISO 7010:

  • NEN 3011 ‘Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte’. Deze norm wordt herzien. Nagenoeg alle symbolen hieruit zijn te vinden in NEN-EN-ISO 7010. De herziene NEN 3011 zal, naast ontwerprichtlijnen en informatie over toepassing, alleen nog symbolen bevatten waarin NEN-EN-ISO 7010 niet voorziet. De huidige NEN 3011 krijgt, tot de norm geheel is herzien, een wijzigingsblad met de ingetrokken symbolen; dit betreft de symbolen opgenomen in NEN-EN-ISO 7010. Het nieuwe normontwerp is binnen enkele maanden gereed. NEN plaatst deze dan op www.normontwerpen.nen.nl. Gedurende 3 maanden kan men op het ontwerp commentaar en suggesties geven.

  • NEN 6088 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden’ is eind januari 2013 ingetrokken. Op de website www.nen.nl is opgenomen dat deze zal samengaan met de herziene versie van NEN 3011.

  • NEN 1414 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden’ wordt herzien. De huidige norm krijgt, tot de norm geheel is herzien, een wijzigingsblad met de ingetrokken symbolen; dit betreft de symbolen opgenomen in NEN-EN-ISO 7010. Het tijdpad naar een herziene NEN 1414 is gelijk aan dat van NEN 3011. Ook deze norm wordt als ontwerp gepubliceerd.

  • NEN 1413 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s’ wordt op enkele punten herzien. Deze symbolen maken onderdeel uit van de aanvraag van omgevingsvergunningen, volgens de indieningsvereisten opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Er komt een wijzigingsblad voor degenen die deze norm al hebben aangeschaft. Daarop is inzichtelijk welke symbolen en referenties zijn gewijzigd. Ook wordt er een herziene versie gepubliceerd.

NEN opleidingen bij NCOI Techniek

Wilt u op de hoogte blijven van de NEN-normen. Bekijk één van onze NEN opleidingen en informeer naar de eerst volgende start.

Bron: Artikel ‘Internationale norm ISO 7010 ‘Veiligheidssymbolen’ overgenomen in Europa’ op nen.nl    

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.