Nieuwe strategische richting voor ECN Windenergie

ECN wil in 2016 wereldwijd voorop lopen met innovatieve oplossingen die de kosten van offshore windenergie significant verlagen. Om nog beter in te spelen op trends in de markt richt ECN zich in het vervolg niet alleen maar op onderzoek naar componenten van windparken, maar ook op onderzoek naar en toepassing van kennis over het windparksysteem als geheel. Hierbij zal de experimentele validatie van nieuwe kennis een cruciale rol spelen, naast het integraal modelleren van kosten en opbrengsten voor de klant.

Ook nu al is ECN als kennisinstituut een belangrijke speler in de wereld van windenergie. Met uniek nationaal en Europees onderzoek dragen we bij aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding. We werken hierbij nauw samen met nationale en internationale partners, onder andere binnen de volgende prioriteitsgebieden:

  • windparkontwerp en componenten
  • ondersteuningsconstructies
  • conditiebewaking en bedrijfsvoering
  • elektrische netwerkinfrastructuur voor windparken
  • meteorologie in relatie tot het voorspellen en meten van windklimaat
  • innovatieve metingen en meetinfrastructuren

Aart van der Pal, directeur van ECN Windenergie, licht de nieuwe strategische richting toe: ‘We merken dat de nationale en internationale windenergiemarkt behoefte heeft aan onafhankelijke instituten als ECN. Met hoogwaardige kennis en meer dan dertig jaar ervaring in onderzoek sluiten wij goed aan bij de doelstellingen van Duitsland, Engeland en meer recent ook Nederland voor duurzame energie in 2020. In alle scenario’s hiervoor speelt windenergie een cruciale rol. Offshore windparken zullen daarbij gaan opereren als energiecentrales. Maar windenergie is pas een reëel alternatief voor conventionele energieopwekking als we nu de kosten naar beneden kunnen brengen.’

Als pionier van het eerste uur heeft ECN een unieke en nog steeds groeiende kennisbasis opgebouwd op de belangrijkste deelaspecten van onshore en offshore windenergie. Van daaruit kunnen we innovatieve oplossingen aandragen: voorstellen doen voor verbetering van de bedrijfsvoering van onze klanten, maar hun ook direct voorrekenen welke rendementsverhoging een voorgestelde innovatie oplevert. Om hierover betrouwbare voorspellingen te kunnen doen beschikt ECN over toonaangevende meet- en testfaciliteiten, zoals een windturbinetestfaciliteit in de Wieringermeer en een netwerk van windmeetmasten op zee. Tussen nu en 2016 zullen we onze meet- en testfaciliteiten verder uitbreiden. Zo spelen we in op de groeiende vraag naar gevalideerde oplossingen.

De nieuwe strategische richting heeft tot gevolg dat ECN’s palet van klanten en partners verschuift. Niet alleen windturbinefabrikanten en ontwerpers van ondersteuningconstructies behoren tot onze klantenkring, maar ook steeds meer windparkontwikkelaars, investeerders en eigenaren/beheerders van windparken. Tijdens een eerste inventarisatieronde langs enkele grote spelers op de Europese markt voor windenergie werd ons voornemen om integrale oplossingen aan te bieden met enthousiasme ontvangen.

Aart van der Pal kan deze geestdrift wel plaatsen: ‘In het bijzonder offshore windenergie is een nog jonge technologie’, licht hij toe. ‘De eerste generatie offshore windturbines en offshore windparken is nog niet eens aan het eind van haar levenscyclus. Dat betekent dat er nog heel veel te verbeteren valt om de kosten naar beneden te brengen, de efficiëntie te verbeteren en het rendement met grote stappen te verhogen. Zelfs een kostenreductie van 1 procent levert voor een gemiddeld windpark meerdere miljoenen euro’s voordeel op. Een prijsreductie van 18 naar 10 eurocent per kilowattuur windenergie in 2020 is binnen bereik. ECN kan en zal er alles aan doen om hier een bijdrage aan te leveren.’

Bron: ECN

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.