Praktische richtlijnen voor laagspanningsleidingen

Na publicatie van de nieuwe Europese normenreeks NEN-EN 50525 zijn nu ook de richtlijnen voor de toepassing van de leidingen beschikbaar, NEN-EN 50565. Deze reeks vervangt de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3627.

NEN-EN 50525 is een serie geharmoniseerde normen voor laagspanningsleidingen. De nieuwe richtlijn NEN-EN 50565 is bedoeld als extra hulpmiddel voor toestelfabrikanten, installatieadviseurs en eindgebruikers bij de toepassing van laagspanningsleidingen.

Eigenschappen genormaliseerde leidingen

NEN-EN 50565 geeft informatie over de eigenschappen en beperkingen van de genormaliseerde leidingen met het oog op de veiligheid van mensen, gebouwen, dieren en elektrische apparaten. Ook geeft de norm informatie over de levensduur van leidingen.

Niet alle toepassingen

In de richtlijnen wordt niet iedere mogelijke toepassing van de leidingen beschreven. Toepassingen die niet beschreven staan in de richtlijn kunnen invloed hebben op de levensduur van de leiding en de veiligheid. Bij twijfel kan altijd contact worden opgenomen met de fabrikant van de leiding. Lees alles over de toepassing van leidingen in elektrotechnische installaties in NEN 1010.

Bestellen

De titel van NEN-EN 50565 is 'Elektrische leidingen – Richtlijn voor de toepassing van leidingen met een nominale spanning niet hoger dan 450/750 V (U0/U)'. Deel 1 bevat algemene richtlijnen,  deel 2 de specifieke richtlijnen per type leiding.    

Bron: NEN

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant