Projectering van brandbestrijdingsmiddelen

Alle opgehangen, geïnstalleerde en gemonteerde brandbestrijdingsmiddelen moeten in termen van plaatsbepaling voldoen aan zogenoemde projecteringsvoorschriften. Hoe kunt u die toetsen?

De projecteringsvoorschriften zijn voor verschillende onderdelen van toepassing. Het ontwerp van een brandmeldinstallatie kent bijvoorbeeld voorschriften volgens de NEN 2535. Terwijl een ontruimingsinstallatie de NEN 2575 gebruikt en voor brandblusmiddelen de NEN 4001 wordt toegepast. Wanneer er door een verbouwing andere vluchtwegen of luchtstromen worden gecreëerd of de brand- en rookcompartimentering wordt aangepast, wordt niet altijd rekening gehouden met de juiste blusmiddelen, slow-whoops of puntmelders op de juiste plek.

Toetsen van projectering

Twijfelt u over de brandveiligheidsmaatregelen, de brandbestrijdingsmiddelen, de bouwkundige of installatietechnische voorzieningen? Dan is het verstandig om uw situatie te (laten) toetsen. Dit kunt u zelf doen of u kunt hiervoor een gecertificeerde projecteringsdeskundige inhuren.

Bronnen: vebon.org en kiwaffs.nl

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant