Menu

Te weinig aandacht voor veiligheidsrisico’s kost bedrijven steeds vaker de kop

Inbraak, vandalisme, brand, bedrijfsongevallen, fraude; ondernemers worden geconfronteerd met tal van bedrijfsrisico’s. Als veiligheidskundige bent u een belangrijke schakel hierbij. Vaak wordt blindelings vertrouwd op de verzekering. De praktijk wijst echter uit dat het voor de meeste bedrijven lastig of zelfs onmogelijk is om op hun oude niveau terug te komen na een flinke calamiteit. Meer aandacht voor het beheersen van de bedrijfsrisico’s kan veel problemen voorkomen en de bedrijfscontinuïteit beter waarborgen. Het sleutelwoord daarbij is integrale veiligheid; beveiliging én veiligheid.

Safety én security

Het verschil tussen beveiliging en veiligheid komt in de Engelse taal beter tot uiting dan in het Nederlands. Security bestaat uit alle maatregelen gericht op het voorkomen van moedwillig menselijk handelen om het bedrijfsproces te verstoren, zoals sabotage en diefstal. Safety richt zich op het voorkomen van technische storingen, natuurgeweld en (persoonlijke) ongevallen van medewerkers en bezoekers van een organisatie. Integrale veiligheid is een optimale mix tussen safety en security. Daarbij gaat het erom zo breed mogelijk te kijken. Het heeft weinig zin om slechts één of enkele onderdelen goed te regelen als het gaat om de waarborging van de bedrijfscontinuïteit.

Imagoschade

Steeds meer organisaties worden zich bewust van de noodzaak van integrale veiligheid, vaak door schade en schande wijs geworden. Denk bijvoorbeeld aan de persoonlijke veiligheid van medewerkers. Als er zich een bedrijfsongeval voordoet, is het leed vaak niet te overzien. De werkgever draait op voor de financiële gevolgen en die kunnen enorm zijn. Ook bij bedrijfsongevallen zonder persoonlijk letsel zijn de consequenties vaak groot. Zo blijkt uit onderzoek dat in meer dan de helft van de gevallen organisaties een grote bedrijfsbrand financieel niet meer te boven komen. De verzekering vergoedt weliswaar meestal de materiële schade maar doordat de bedrijfsactiviteiten te lang stil liggen, lukt het veel organisaties niet om op het oude niveau terug te komen. Tot slot is er nog de imagoschade als gevolg van een omvangrijke calamiteit.

Beter risicomanagement

Integrale veiligheid betekent een betere beheersing van de risico’s. Natuurlijk zijn daar kosten mee gemoeid, maar beter risicomanagement leidt op de lange termijn ook tot minder kosten. Veel mensen realiseren zich niet hoe hoog de kosten van slecht veiligheidsbeleid uiteindelijk kunnen oplopen. Aansprakelijkheid, kosten bij arbeidsongeschiktheid, inkomstenderving, imagoschade; het wordt pas tastbaar als het te laat is. Ondernemers die kiezen voor integrale veiligheid, kunnen veel problemen voorkomen. De goede nachtrust die dat met zich meebrengt is een prettige bijkomstigheid.

Bron: g4s.nl 

Deel dit artikel

Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij jou en jouw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.