Top 5: Problemen bij aanbestedingen

Met de Aanbestedingswet in de hand kan de regeldruk omlaag, maar dat gebeurt in de praktijk nog onvoldoende. Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) ziet kansen op vijf gebieden.

Binnenkort wordt de wet in de Tweede Kamer geëvalueerd. Daarom ziet Actal zijn kans schoon alvast een bijdrage aan dit debat te leveren door een brief aan minister Henk Kamp te schrijven (zie bijlage). Het adviescollege ziet nog de volgende vier problemen, terwijl ook wel gezegd wordt dat regeldruk een luxeprobleem is:

De aanbestedende dienst vraagt meer bewijsstukken dan wettelijk vereist is

De Gids Proportionaliteit schrijft sinds 1 april 2013 voor dat er per kerncompetentie nog slechts één bewijsstuk wordt gevraagd. "Toch vragen aanbestedende diensten regelmatig verschillende bewijsstukken aan alle inschrijvende partijen. De eigen verklaring wordt volgens ondernemers bijvoorbeeld aan alle inschrijvers gevraagd en niet alleen aan de winnende partij, zoals is voorgeschreven."

Herhaaldelijk aanleveren bewijsstukken, door beperkte geldigheidsduur

"Aanbestedende diensten vragen bewijsstukken bij de offerte en aan de door ondernemers aan te leveren bewijsstukken worden eisen gesteld ten aanzien van de houdbaarheidsdatum of geldigheidsduur hiervan. Dat leidt ertoe dat bijvoorbeeld een KvK-uittreksel of verzekeringspolis volgens de aanbestedende dienst niet ouder mag zijn dan 6 maanden. Inschrijvende partijen moeten deze bewijsstukken vernieuwen en opnieuw aanleveren, ook als er geen wijzigingen in de bedrijfsvoering zijn."

Stapeling eisen leidt tot hoge kosten

In aanbestedingen zijn veel verschillende eisen opgenomen waaraan de inschrijvers moeten voldoen. Voorbeelden hiervan zijn kwaliteitseisen als ISO 9001, ISO 14001, VCA en de CO2-Prestatieladder, waarvoor ondernemers een kwaliteitssysteem hanteren en een certificeringsprocedure doorlopen. Aan de stapeling van eisen zijn hoge kosten verbonden en vooral voor mkb-bedrijven vormt dit een barrière om te dingen naar overheidsopdrachten.

Eisen bij aanbestedingen zijn niet helder en leiden onnodig tot vragen

De eisen zijn voor ondernemers in de praktijk niet altijd duidelijk. "Het stellen van vragen naar aanleiding van een aanbesteding betekent niet alleen een additionele last voor de ondernemers, maar tevens voor de overheden die deze vragen moeten beantwoorden. Daarbij is het voor ondernemers hinderlijk dat deze vragen pas relatief kort voor de deadline van de indiening van de offerte in de nota van toelichtingen beantwoord worden. Dit belemmert onnodig het uitwerken van een passende offerte."

Doorlooptijd GVA-aanvraag sluit niet aan bij inschrijftermijn

"Ondernemers ervaren de aanvraag van een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) als hinderlijk", krijgt het Adviescollege te horen. "Niet alleen vergt het aanvragen extra administratieve handelingen, maar tevens is de doorlooptijd lang. Deze doorlooptijden vormen een risico voor de inschrijvers: wanneer de GVA niet voor de sluitingstermijn wordt ontvangen, kunnen de ondernemers niet inschrijven op de aanbestedingen." Het advies is fors te investeren in de professionalisering van de inkoop door overheden.

Bron

gemeente.nu

Opleiding Aanbestedingswet 2012

Wilt u graag weten wat er met de komst van de nieuwe Aanbestedingswet verandert is? En wat betekent dit voor u in de praktijk? Wij bieden een 1- daagse opleiding Aanbestedingswet 2012. Deze opleiding begeleidt u aan de hand van praktijkvoorbeelden door de nieuwe wet. Lees ook het artikel De nieuwe aanbestedingswet.    

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.