Waar moet een Explosieveiligheidsdocument aan voldoen?

Bedrijven waar explosiegevaar is, moeten beschikken over een recent Explosieveiligheidsdocument (EVD). Om te weten hoe je een EVD kunt opstellen en hoe je Richtlijn 1999/92/EG moet toepassen, heeft de Europese Commissie in 2005 een ‘niet-bindende praktijkgids’ gepubliceerd.

Uit onderzoek is gebleken dat door een beter risicomanagement (met betrekking tot gezondheid en veiligheid) de bedrijfswinsten aanzienlijk kunnen toenemen. Dat geldt in het bijzonder voor explosiegevaar. Bovendien zijn werkgevers - overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 1999/92/EG – verplicht om ervoor te zorgen dat een explosieveiligheidsdocument wordt opgesteld en bijgehouden. De Europese Commissie beschikt over uiteenlopende instrumenten om een echte cultuur van risicopreventie tot stand te brengen. Eén van die instrumenten is deze praktijkhandleiding [link]: ‘niet-bindende gids voor goede praktijken’.

Niet-bindende praktijkgids

De ‘niet-bindende praktijkgids’ behandelt de eisen uit Richtlijn 1999/92/EG. Denk hierbij aan de minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Meer informatie?

Klik op deze link om direct naar de niet-bindende praktijkgids te gaan. Vanaf pagina 52 wordt uitgebreid behandeld hoe je een EVD kunt samenstellen.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant