Wat is Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)?

Het terrein van de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) heeft de afgelopen jaren meer en meer aan belangrijkheid gewonnen. Het begrip EMC wordt als volgt gedefinieerd: Elektromagnetische compatibiliteit is het vermogen van een elektrische installatie om in zijn omgeving naar tevredenheid te functioneren zonder zijn omgeving, waartoe ook andere installaties behoren, ontoelaatbaar te beïnvloeden of zonder door zijn omgeving beïnvloed te worden.

Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk

Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die gevolg zijn van elektromagnetische straling of statische elektriciteit zijn:

  • Bij het openen van de auto een elektrische schok voelen
  • De stofzuiger levert alleen het maximale vermogen, als de kabel helemaal is afgerold.

Hoe voorkom je ongewenste storingen?

Om ongewenste storingen te voorkomen, moeten apparaten en installaties tegenwoordig zo gebouwd worden, dat ze geen te grote stoorsignalen uitzenden en evenmin van buitenaf gemakkelijk kunnen worden gestoord. Wanneer een apparaat aan deze basiseisen voldoet, spreekt men van elektromagnetische compatibiliteit (EMC). In dat conformiteitsverklaring geval wordt er bij het apparaat een zogenaamde conformiteitsverklaring afgegeven.

Wat wordt in de techniek onder EMC verstaan?

Er is sprake van elektromagnetische compatibiliteit, indien:

  • componenten, apparatuur of systemen alleen binnen bepaalde emissie grenswaarden storingen veroorzaken en storingen uitzenden;
  • de goede werking van componenten, apparatuur of systemen binnen een vastgesteld bereik niet nadelig wordt beïnvloed door immuniteit elektromagnetische processen.

Bijna elk elektrisch apparaat is zowel stoorzender als zelf gevoelig voor storingen. Het benodigde signaal van een mobiele telefoon kan bijvoorbeeld tot storingen bij pc's leiden. Gelijktijdig kan echter een meervoudige frequentie van de computerklokfrequentie tot storing van de ontvangstfunctie van een mobiele telefoon leiden. Een optimaal ontwerp van het apparaat, zowel wat betreft storingsongevoeligheid als storingsvermogen, is daarom van groot belang. Storingsbronnen in de omgeving waarin het apparaat normaliter wordt gebruikt, mogen geen nadelige invloed.

EMC-gebieden

EMC-maatregelen met betrekking tot storingsongevoeligheid en het uitzenden van stoorsignalen komen in diverse gebieden van de elektrotechniek en elektronica voor.

Wetgeving en normen

De belangrijkste EMC-eisen worden in een Europese richtlijn of in nationale wetgeving vastgelegd. Door middel van tests volgens internationale geharmoniseerde normen wordt aangetoond of aan deze eisen is voldaan. De grenswaarden voor het uitzenden van stoorsignalen, het testniveau voor storingsongevoeligheid en de bijbehorende testmethoden zijn in de normen vastgelegd.

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.