• 1
  Niveau
 • 2
  Vakgebied
 • 3
  Opleidingsduur
 • 4
  Startmoment
 • 5
  Opleidingsvariant
 • 6
  Locatie
 • 0
  Niveau
 • 1
  Vakgebied
 • 2
  Opleidingsduur
 • 3
  Startmoment
 • 4
  Opleidingsvariant
 • 5
  Locatie

Wat is de rol van een (toekomstige) veiligheidskundige?

Werkt u in een organisatie waar veiligheid een grote rol speelt? Bijvoorbeeld in de industrie, techniek, bouw, bij de overheid, in de zorg of in de vastgoedsector? Dan is het belangrijk om het veiligheidsbeleid van uw organisatie én de rol van de veiligheidskundige te kennen.

Wat is de rol van een (toekomstige) veiligheidskundige?

 • Hij/zij is verantwoordelijk voor veiligheid binnen uw organisatie.
 • Hij/zij is hét aanspreekpunt voor collega’s, Inspectie SZW en overige (toezichthoudende) instanties.
 • Hij/zij motiveert uw medewerkers om veilig en gezond te werken.
 • Hij/zij faciliteert het veilig en gezond werken in uw organisatie.
 • Hij/zij overlegt met het management over arbeidsveiligheid.
 • Hij/zij adviseert gevraagd en ongevraagd over veiligheidsvraagstukken.

De veiligheidskundige moet in ieder geval aan de volgende verantwoordelijkheden voldoen:

 • Een proactieve werkhouding;
 • Zelf de indeling van het werk bepalen, rekening houdend met urgenties, vaste tijdstippen voor werkzaamheden enzovoorts;
 • Zich zo objectief mogelijk opstellen;
 • Communiceren met de andere arbo-professionals (arbeidshygiëne, A&O, en bedrijfsarts);
 • Verzoeken beoordelen om ondersteuning en advisering op het gebied van veiligheid op hun urgentie en noodzaak en neemt de benodigde initiatieven c.q. schakelt andere arbo-disciplines in;
 • Signalering van wijzigingen en ontwikkelingen van wetgeving, voorschriften en normen die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties;
 • Zorgen voor de vereiste rapportages aan geëigende instanties met betrekking tot de aspecten van arbeidsomstandigheden;
 • Zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie en indien nodig geheimhoudingsplicht.

Vindt u veiligheid binnen uw organisatie ook belangrijk en wilt u ook een actieve rol daarin spelen? Kijk voor meer informatie op de opleiding MVK of op de opleiding HVK.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant