Wat is strategische personeelsplanning?

Strategische personeelsplanning is binnen HRM een hot topic. Je kunt geen vakblad openslaan of het gaat erover en een zoekopdracht op Google levert meer dan 11.000 resultaten op. Maar wat is strategische personeelsplanning eigenlijk?

Strategische personeelsplanning is het structureel in kaart brengen, implementeren en evalueren van de instroom, doorstroom en uitstroom van de organisatie met als doel een optimale ondersteuning van de organisatiedoelstellingen.

Deze definitie bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Structureel: Een personeelsplanning wordt minimaal over een periode van 5 jaar gemaakt, maar dat betekent niet om de vijf jaar. Ieder jaar zal de organisatie waar nodig de strategie moeten updaten en aanpassen. Als werkgever bent u structureel bezig met uw personeelsplanning.
  • In kaart brengen, implementeren en evalueren: Strategische personeelsplanning is meer dan een strategie op papier. Acties uit de strategie moeten uiteindelijk worden uitgewerkt en geïmplementeerd. En om te weten of u de juiste stappen maakt, is evaluatie onontbeerlijk.
  • Instroom, doorstroom en uitstroom: De drie kerngebieden van HRM hangen natuurlijk nauw samen. Een juiste balans krijgen en houden tussen is dan ook essentieel.
  • Organisatiedoelstellingen: Strategische personeelsplanning staat in dienst van het behalen van de organisatiedoelstellingen. Zonder heldere doelstellingen vanuit de organisatiestrategie kunt u geen personeelsplanning maken voor de lange termijn.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant