Wijzigingen in de nieuwe CROW publicatie 96a ‘Maatregelen op autosnelwegen’

Met ingang van 1 oktober 2013 is de nieuwe richtlijn voor werk in uitvoering van kracht geworden. Het gaat over de CROW richtlijn 96a Maatregelen op autosnelwegen. Dit nieuwe richtlijndeel is de eerste van een aantal boeken die wijzigen. Ook 'Beleid, proces en basisinformatie, Specificaties Materiaal en materieel en de 96b' ondergaan de vernieuwing.

Voor de maatregelen op autosnelwegen betekent dit dat ieder die er mee werkt zal moeten wennen aan de gewijzigde opzet. In de praktijk werd veel met het handboek gewerkt. Dit bestond vooral uit figuurnummers en voor de praktijk kon je daar goed mee uit de voeten. De nieuwe 96a heeft geen handboek. De figuren zijn verwerkt in de tekst van de richtlijn. De tekst is ook leidend en dus is het belangrijk de 96a goed te kennen. Bij de totstandkoming van de 96a is vooral gekeken naar wat op dat moment kon worden opgenomen in de richtlijn, de zogenaamde quick wins.

De belangrijkste wijziging tussen de oude richtlijn 96a en de nieuwe richtlijn is de opbouw van het document. In de nieuwe 96a wordt de tekst meer leidend en wordt minder naar voorbeeldfiguren verwezen. Dit vraagt meer inzicht in veiligheid.

De meest in het oog springende wijzigingen en nieuwe maatregelen staan hieronder benoemd.

Categorisering verkeersmaatregelen naar tijd

Het toepassen van verkeersmaatregelen in tijdscategorieën is vereenvoudigd.

Verkeersplan

Voor werkzaamheden die langer dan een dag duren, dient een verkeersmaatregelenplan te worden opgesteld. Dit geeft aan op welke wijze de uitvoerende partij gaat voldoen aan de eisen die aan het project zijn gesteld.

Statische afzetting bij 130 km/uur

Bij een statische afzetting op een wegvak waarbij de reguliere snelheidslimiet meer dan 120 km/h bedraagt met een Vwiu van 70 km/uur wordt het eerste voorwaarschuwingsbord uitgevoerd met 90 km/uur.

Veiligheidsruimte

Bij toepassing van een actieraam of actiewagen dient voor de lengte van de veiligheidsruimte vòòr de werkruimte de reguliere snelheidslimiet in km/uur in meters te worden aangehouden.

Toepassing actieraam op vluchtstrook

De eisen aan werkvoertuigen zijn beschreven in paragraaf 3.7.2 pag. 32. Hierin staat beschreven dat het actieraam tijdens de werkzaamheden te allen tijde zichtbaar te blijven.

Voorschriften voor spitsstroken

De voorschriften voor werken op of naast spitsstroken zijn nieuw opgenomen in de richtlijn. De eisen die hieraan gesteld worden, staan gelijk aan die van een vluchtstrookafzetting.

Afsluiten afrit

Voor het afsluiten van een afrit bood de oude richtlijn 96a onvoldoende handvatten. Dit is in de nieuwe richtlijn 96a opgenomen in figuur 112, pagina 40.

Rijdende afzettingen over discontinuïteiten

Voor het uitvoeren van werkzaamheden van werkzaamheden met een rijdende afzetting nabij discontinuïteiten (invoegstrook, uitvoegstrook, weefvak, etc.) moet vooraf overleg worden gepleegd tussen opdrachtnemer en wegbeheerder.

Stop en Go werkzaamheden

Stop en Go werkzaamheden zijn werkzaamheden op de vluchtstrook buiten 1.10 m vanaf de kantstreep die op één plek, minder dan 30 minuten duren en waarbij de wegwerker slechts kort het werkvoertuig hoeft te verlaten (bijvoorbeeld objecten van de vluchtstrook pakken of de actieraam achterop het voertuig uitklappen). Dit is beschreven in paragraaf 4.2.2 op pagina 50.

Rijdende Afzetting In de Nacht (RAIN)

Deze rijdende afzetting in de nacht (kan ook overdag worden toegepast) geeft meer ruimte om werkzaamheden uit te voeren.

Rijdende afzetting bij 130 km/u

Op wegvakken zonder verkeerssignalering, waarbij de reguliere snelheidslimiet meer dan 120 km/h bedraagt, dient bij een rijdende afzetting een extra voorwaarschuwingswagen met een snelheidslimiet van 90 km/h te worden getoond.

Afzetting middenberm zonder voertuigkering van >2m naar >3,5m

Bij wegwerkzaamheden op de middenberm bij wegen die zonder geleiderail zijn uitgevoerd en waar allèèn binnen 3,5m vanaf de kantstreep gewerkt wordt, is een nieuwe maatregel ingevoerd.

Een afzetting op een middelste rijstrook

Een afzetting op een middelste rijstrook moest in de oude richtlijn 96a met een stationaire afzetting. Dit kan in de nieuwe richtlijn met een rijdende afzetting, zie pag. 58.

Verhoging prestatieklasse van tijdelijke barriers

In samenspraak met Bouwend Nederland is besloten de prestatieklasse van tijdelijke barriers in de nieuwe richtlijn te verhogen bij een maximum snelheid van 90 km/u van T3 naar H2. Deze wijziging heeft een overgangstermijn  van een jaar en zal per 1 oktober 2014 ingaan.

Meetwerkzaamheden

Bij verkeersmaatregelen met meetwerkzaamheden in het verkeer zoals meetwerkzaamheden wordt extra duidelijkheid verschaft. Hiervoor zijn nieuwe figuren ontwikkeld en opgenomen.

In het nieuwe richtlijndeel is ook de RWS-richtlijn geïntegreerd, waarmee aan de wens van vele partijen, waaronder Bouwend Nederland, is tegemoetgekomen. Met deze 96a is beter aangesloten bij de systeemgerichte contractbeheersing, die gevolgen heeft voor de wijze van samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.