Zijn er speciale richtlijnen wat betreft de invulling van de bedrijfskleding als er gewerkt wordt in

Deze vraag werd onlangs door Erwin Visser gesteld op het ATEX- en discussieplatform dat wij al vanaf 10 mei 2009 in het leven hebben geroepen. De letterlijke tekst bij deze vraag luidde als volgt: Zijn er speciale richtlijnen wat betreft de invulling van de bedrijfskleding als er gewerkt wordt in een ATEX omgeving?

De eerste reactie op deze vraag kwam van Kees Goedegebuure: De Europese wetgeving zegt in Punt 2.3. Bij het voorkomen van ontstekingsgevaar overeenkomstig artikel 3, wordt ook rekening gehouden met elektrostatische ontladingen die van werknemers of de arbeidsomgeving als ladingsdrager of ladingsproducent uitgaan. Aan werknemers worden geschikte werkkleding ter beschikking gesteld van materiaal dat niet tot elektrostatische ontladingen leidt die explosieve atmosferen tot ontsteking kunnen brengen. Praat mee op ATEX- en discussieplatform en zorg voor een veilige werkomgeving!

Bron: RICHTLIJN 1999/92/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 1999. 

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant