Zone-indeling

Volgens ATEX richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137) welke in de ARBO wet- en regelgeving is verankerd, is iedere werkgever die te maken heeft met explosiegevaarlijke omgevingen waar werknemers een potentieel risico lopen, verplicht om organisatorische maatregelen te treffen en deze vast te leggen in een zogenaamd Explosion Protection Document.

Onderdelen daarin zijn o.a. de risico inventarisatie met een vast te leggen zone indeling èn het inventariseren en documenteren van alle mogelijke, - zowel elektrische als niet-elektrische -, ontstekingsbronnen. Explosiegevaarlijk gebied dient voor werknemers duidelijk te worden gekenmerkt met een waarschuwingsdriehoek welke in zwart de tekst “Ex” op een gele achtergrond bevat. Explosieveilig materieel wat door fabrikanten volgens ATEX richtlijn 94/9/EG (ATEX 95) geschikt is gemaakt voor toepassing in explosiegevaarlijk gebied wordt gekenmerkt met het communautaire ‘Epsilon x’ logo in een zeskant. Hier geldt geen plicht tot gele achtergrond. Explosiegevaarlijk gebied kan in de volgende gevarenzones worden ingedeeld:  

Zone  Omschrijving 
0
Een explosief gasmengsel is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig
1
Kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel onder normaal bedrijf is groot
2
Kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel is gering en slechts gedurende korte tijd
20
Een explosiegevaarlijke stofwolk is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig
21
Kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk onder normaal bedrijf is groot
22
Kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk is gering en slechts gedurende korte tijd

Opmerkingen

Onder normaal bedrijf verstaan we de gebruikelijke bedrijfssituatie waarop de installatie uitgelegd is. Stoflagen en stofophopingen welke tot een explosiegevaarlijke stofwolk kunnen leiden dienen ook in acht te worden genomen (zie temperaratuurklassen). De gevarenzone indeling voor gasontploffingsgevaar is genormeerd in EN-IEC 60079-10-1. Voor stofontploffingsgevaar is er een apart deel, te weten EN-IEC 60079-10-2. Voor Nederland is aanvullend een Nederlandse Praktijk Richtlijn beschikbaar, als hulpmiddel bij het uitvoeren van de risico analyse: NPR 7910 deel 1 en 2. Deel 1 beslaat gasontploffingsgevaar, deel 2 stofontploffingsgevaar.

Bron: Bartec.nl 

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.