Organisaties besteden 40 procent opleidingsbudget niet

Ruim de helft van de non-profitorganisaties, 56 procent, laat het geld in het scholingspotje zitten met als belangrijkste reden dat de opleidingen worden afgekeurd. Van de werkgevers geeft 39 procent aan dat de opleidingen te weinig toegevoegde waarde voor de organisatie opleveren en één derde van de organisaties besteedt het geld voor opleidingen liever aan andere zaken. Eén op de vijf HR-professionals stelt daarnaast dat werknemers vaak niet bekend zijn met de opleidings- en trainingsmogelijkheden. Eén op drie HR-vertegenwoordigers klaagt dat het zoeken van geschikte opleidingen en trainingen te veel tijd in beslag neemt en 70 procent vindt dat werknemers zelf meer verantwoordelijkheid moeten tonen bij het zoeken naar passende opleidingen. "Het aanbieden van opleidingen lijkt een doel op zich te worden en geen middel om verbeteringen te realiseren", aldus een respondent.
Niet investeren in de vaardigheden van mensen kan een gemiste kans zijn, daarom komt Springest ook met aanbevelingen die de respondenten naar voren brengen. Werknemers moeten meer vrijheid krijgen bij de besteding van hun eigen opleidingsbudget. Daarnaast heeft het management een belangrijke rol. De manager kent immers het profiel van de werknemer en kan sturen in een opleidingsrichting en budget vrijmaken.
Het gemiddelde budget per werknemer ligt bij 40 procent van de organisaties tussen 500 en 1.500 euro. Ruim een kwart van de HR-professionals zegt 250 en 500 euro per medewerker beschikbaar te hebben. Het best ben je af bij de overheid, want daar geeft 70 procent van de organisaties aan een budget van 500 tot 1.500 euro vrij te maken voor opleiding. In de horeca zijn de opleidingsbudgetten het karigst, in de meeste gevallen is dit minder dan 500 euro per medewerker.

Bron: HR Praktijk

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant